Tyskland på katastrofekurs

Dramatisk fald i produktionen udløser den hidtil mest dystre prognose for Europas største økonomi. ECB afviser behov for nye stimulanspakker i Europa.

Tyskland er på økonomisk katastrofekurs og vil trække resten af Europa med ned.

Dommedagsprofetien var i går morgenhilsenen til udvalgte kunder fra cheføkonom Jörg Krämer i tyske Commerzbank, der varsler et dyk i Tysklands bruttonationalprodukt (BNP) i år på 6-7 pct.

Hidtil har økonomerne i Commerzbank forudsagt et fald i den økonomiske aktivitet på 3-4 pct.

Tæppet trukket væk
»Den ændrede vurdering af de økonomiske forventninger er udløst af de seneste nøgletal for ordreindgangen og produktionen, der udviser et fald uden fortilfælde i Tysklands efterkrigshistorie. Disse data har fuldstædig trukket tæppet væk under de hidtidige prognoser,« skriver cheføkonom Jörg Krämer.

I indeværende kvartal, der reelt slutter med ugens udgang, venter Commerzbank et fald i den økonomiske vækst på 3,5 pct. i forhold til 4. kvartal af 2008.

Et katestrofeår
Bliver 2009 et katastrofeår for tysk økonomi, tegner udsigterne kun se smule bedre for 2010.

»I det kommende år venter vi ikke at se økonomisk aktivitet af en art, der vil kunne fortjene betegnelsen opsving,« lyder den nedslående forventning fra Commerzbank-økonomerne.

I januar faldt Tysklands eksport for fjerde måned i træk, og ordreindgangen lå 38 pct. under niveauet i januar i fjor, hvilket er et massivt tilbageslag for den eksportorienterede tyske økonomi.

Tyskland fylder så meget i europæisk økonomi, at den kraftige nedjustering får Commerzbank til også at revurdere vækstforventninger for Euroland til -4,5 pct. imod tidligere forventninger om et tilbageslag på 2,5-3,0 pct.

Trichet afviser
USA vil opleve en tilbagegang på 4,0 pct. i år, mener Commerzbank.

Til sammenligning forventer Den Internationale Valutafond (IMF), at Euroland i år vil opleve et fald i den økonomisk aktivitet på 3,5 pct., mens faldet i USA ventes at blive på 2,6 pct.

Prognosen kommer samme dag, som præsidenten for Den Europæiske Centralbank (ECB), Jean-Claude Trichet, afviser, at der skulle være behov for yderligere at stimulere den økonomiske aktivitet i Europa.

Nye tiltag
»Frem for nye tiltag skal regeringerne koncentrere sig om at få de allerede trufne beslutninger ført ud i livet. Kendsgerningen er, at verdensøkonomien ikke kommer ud af dødvandet, før finansindustrien er bragt tilbage på sporet og har genoptaget långivningen på et bæredygtigt niveau,« siger Jean-Claude Trichet i et interview med dagbladet The Wall Street Journal.

»Hurtig implementering er mere afgørende end størrelsen af de forskellige hjælpe- og stimulanspakker, og det er netop den praktiske udførelse, der lader meget tilbage at ønske,« betoner ECB-præsidenten.

Pres på Europa
USA ventes på G20-topmødet i London i den kommende uge at lægge pres på især Europa for at styrke de økonomiske stimulanser, der foreløbig kun er halvt så store som de hidtidige amerikanske tiltag, men ifølge Jean-Claude Trichet vil det være et fejlgreb.

»Hvad finanspolitikken angår, er der på begge sider af Atlanten taget skridt, der modsvarer situationens alvor. Det er ufrugtbart at bruge tiden på at debattere, om nogle gør mere end andre. Det handler om at få genskabt tilliden, og det gør man ved omgående og dristigt at gennemføre, hvad der anses for nødvendigt,« understreger Jean-Claude Trichet, der tilføjer: »Lige så vigtigt er det, at regeringerne signalerer til omverdenen, hvordan den økonomiske stimulans bringes til ophør, og hvilke planer, der er for at sikre en tilbagevenden til balance på de offentlige finanser.«

Grænserne overskredet
Landene i eurosamarbejdet må i henhold til Maastricht-kriterierne højest have et underskud på de offentlige budgetter svarende til 30 pct. af BNP samt maksimalt have en offentlig gæld svarende til 60 pct. af BNP.

ECB er på grund af omstændighederne tvunget til at acceptere, at eurolandene i år og formentlig også i 2010 overskrider disse grænser, men banken har signaleret, at der ikke er slækket på de principper, som euroen hviler på.

Samme argumentation ligger bag den tyske regerings afvisning af pres fra især amerikansk side om at gennemføre yderligere finanspolitiske lempelser end de allerede bebudede.

BRANCHENYT
Læs også