Banker strammer grebet om landmænd

Bankerne overtager kontrollen med kriseramte landbrug ved at presse landmænd til at underskrive salgsfuldmagter. Samtidig kræver banker nu i flere tilfælde, at familiemedlemmer skal kautionere for landmandens gæld.

Bankerne begynder nu for alvor at sætte tommelskruerne på de kriseramte danske landmænd. I en række tilfælde forsøger bankerne at presse landmændene til at underskrive såkaldte ubetingede salgsfuldmagter.

Med en ubetinget salgsfuldmagt overtager banken fuldstændig kontrollen over landbrugsbedrifterne og kan bl.a. bestemme, til hvilken pris ejendommen skal sælges.

»Vi advarer på det skarpeste mod at underskrive ubetingede salgsfuldmagter. Som landmand bliver man sat fuldstændig uden for indflydelse, hvis man underskriver sådan et papir,« siger Niels Rasmussen, formand for den fynske landboforening Centrovice.

Millionunderskud
Bankernes stigende pres på landmændene skyldes, at indtjeningen i erhvervet har udviklet sig særdeles negativt.

En betydelig del af landmændene afleverer i disse uger 2008-regnskaber med store millionunderskud på bundlinjen. Samtidig er priserne på mælk, svinekød og korn faldet, hvilket medfører, at også udsigterne for 2009 er dystre.

Udviklingen får bankerne til at stramme grebet om de svageste bedrifter.

I Jylland har landboforeningerne på det seneste registreret flere sager, hvor bankerne har søgt at presse landmænd til at under- skrive ubetingede salgsfuldmagter.

»Vi har haft tre-fire sager, hvor mindre pengeinstitutter ønsker, at landmændene skal underskrive salgsfuldmagter. Vi advarer imidlertid mod salgsfuldmagterne, fordi de umyndiggør landmændene og indebærer, at landmændene kan komme til at hænge på en stor restgæld, når bedriften er solgt,« forklarer Niels Kjær, afdelingschef i landboforeningen Heden og Fjorden.

Hvis en landmand med en gæld på 30 mio. kr. underskriver en ubetinget salgsfuldmagt, overtager banken salgsprocessen og kan eksempelvis sælge gården for 26 mio. kr.

Gælden kan forfølge
»Og det kunne jo være, at banken stillede sig tilfreds med netop den salgspris, hvis den lige akkurat kan dække bankens tilgodehavende. Problemet er, at landmanden hænger på den resterende gæld til eksempelvis foderstofselskaber og skattevæsnet. Skattegælden kan forfølge landmanden, som risikerer, at skattevæsnet fremover vil trække en del af hans løn, hver måned,« forklarer chefkonsulent Svend Sommerlund, Sønderjysk Landboforening.

Også i Sønderjylland er der eksempler på, at økonomisk trængte landmænd presses til at underskrive salgsfuldmagter.

Landboforeningerne anbefaler generelt landmændene, at de kun må underskrive salgsfuldmagter, hvis der indføjes en minimumspris på ejendommen og helst også aftales en udbudsperiode, som sikrer, at ejendommen sælges bedst muligt.

Løn fra banken


På Fyn er der den seneste tid set eksempler på, at bankerne stiller krav om, at familiemedlemmer skal kautionere for landmændenes gæld.

»I et enkelt tilfælde krævede banken, at ejendommen skulle afvikles, der skulle stilles kaution, og landmanden kunne - under afviklingen - få en månedsløn på 15.000 kr. fra banken. Det er tydeligt, at bankerne på det seneste er begyndt at kommunikere i en helt anden og langt skarpere tone med landmændene. Generelt viser de store banker ansvarlighed. Til gengæld ser vi, at mindre pengeinstitutter, som har markedsført sig særdeles aggressivt over for landbruget de seneste år, nu har meget travlt med at trække sig ud for at begrænse egne tab,« fortæller landboforeningsformand Niels Rasmussen.

Han frygter, at bankernes iver for at begrænse tabene kan medføre et sammenbrud på markedet for landbrugsejendomme.

»Rigtig mange ejendomme bliver allerede nu ”tvangssolgt” efter pres fra nogle banker. Men der er ganske enkelt ingen købere i markedet,« konstaterer Niels Rasmussen.

Store prisfald på markedet for landbrugsejendomme vil true landmændenes egenkapital og kan dermed - i værste fald - medføre, at endnu flere landbrugsejendomme sættes til salg.

BRANCHENYT
Læs også