Selskaber afviser slappe børsregler

De fleste selskaber har fastholdt at offentliggøre deres forventninger til fremtiden. Kun APM, William Demant og Danske Bank har helt undladt mere specifikke oplysninger.

Aktionærerne kan ånde lettet op.

Det er de færreste børsnoterede selskaber, som har valgt at informere dårligere om forventninger til indtjening og omsætning end i tidligere år. De få, som har taget de nye børsregler til sig, har oftest blot udvidet intervallerne og valgt en lavere detaljeringsgrad.

Det viser en analyse fra Sydbank af 31 børsnoterede selskabers årsrapporter, som er blevet sammenlignet med året før.

Både aktieejere og analytikere havde ellers frygtet, at de danske børsnoterede selskaber ville benytte sig af regelændringen fra Nasdaq OMX-børsen til at sløre forventningerne. De sænkede krav betyder, at selskaberne ikke længere behøver fortælle så detaljeret om forventningerne til det kommende års indtjening og overskud i forbindelse med årsrapporten.

En ændring som Nasdaq OMX indførte for at skabe ensartede regler i sit system med tydelig inspiration fra Sverige. I Danmark har reglen været, at selskaberne skulle komme med et mere udbygget bud på både indtjening og omsætning for det kommende år.

Servicen fastholdes
»Langt de fleste selskaber har valgt at beholde den store gennemsigtighed og fortælle om deres forventninger. De få, som afviger, har typisk offentliggjort bredere intervaller for deres indtjening end tidligere eller er knapt så detaljerede som før. Men det ser ud som om, at de danske selskaber fastholder den gode service overfor aktionærerne,« siger aktieanalysechef Bjørn Schwarz fra Sydbank.

Han forudser endda, at de selskaber, som har slækket på deres informationer, igen vil vende tilbage til tidligere tiders oplysningsniveau, når krisen letter igen.

»Man må retfærdigvis sige, at det i den nuværende situation kan være sværere at opstille forventninger til fremtiden. Men jeg tror, at selskaberne bliver straffet af investorerne, hvis de ikke vender tilbage til det oplysningsniveau, som de har vænnet omverdenen til,« siger Bjørn Schwarz.

Hos Nasdaq OMX - tidligere Københavns Fondsbørs - havde man i forvejen ikke forventet, at de nye regler ville få den store betydning. Børsens regel skulle opfattes som et minimumskrav, og såfremt selskaberne havde lyst til at give mere information, stod det dem frit for.

Reglerne er rettet ind
»Vores tidligere gældende regler bad jo ikke om, at selskaberne kom med nøjagtige tal på forventningerne. Nogle kom med meget nøjagtige tal og andre ikke. Men man kan jo stadigvæk ikke slippe af sted med at komme med en sludder for en sladder. Årsregnskabsloven gælder også hos os,« siger Erik Bruun Hansen, der er underdirektør og chef for overvågningen hos Nasdaq OMX i Danmark.

Han siger, at reglerne er blevet strømlinet med resten af Norden for at skabe ens regler - og i forhold til de internationale regler, som gælder, hvis selskaberne eksempelvis skal rejse kapital hos internationale investorer.

»Selskaberne har jo mulighed for at skrive så detaljeret, som de vil, i deres meddelelser. Jeres egen undersøgelse viser jo også, at de fleste selskaber fastholder deres måde at gøre det på. Vi har ikke ændret reglerne, fordi vi synes, at selskaberne skulle gøre det dårligere. Det er sket for at få ens regler i Norden,« siger Erik Bruun Hansen.

BRANCHENYT
Læs også