Handelsbanken er klar til lån i kinesisk valuta

Handelsbanken er som den første nordiske bank blevet godkendt til at låne i kinesiske renminbi. Det åbner nye muligheder for erhvervskunder.

Det bliver nu lettere for danske virksomheder at låne penge til investeringer i Kina. Handelsbanken har efter en længere godkendelsesproces fået lov til at låne penge ud i kinesiske renminbi.

Derved skæres et fordyrende forretningsled af danske virksomheders ageren på det kinesiske marked, oplyser Handelsbankens danske repræsentant i Shanghai, Claus Frandsen.

»Det vil gøre det lettere for en hel del små og mellemstore virksomheder, som vil investere i Kina. De behøver nu ikke længere at bruge så meget likviditet.«

Ifølge Claus Frandsen er det kun ganske få udenlandske virksomheder, som ejer ejendom eller jord i Kina. Derfor er det svært for dem at stille sikkerhed for lån i kinesiske banker. Konsekvensen er, at de er nødt til at gå via en dansk bank, som så stiller en garanti ud fra sikkerheder i Danmark. Først derefter kan en kinesisk bank udbetale lånet til den danske virksomhed.

»Det er et fordyrende led, som forsvinder, så det forventer vi os meget af,« siger Claus Frandsen.

Normalt har en dansk virksomhed med et investeringsbehov i Kina skullet skyde kapital ind i sit kinesiske firma. Det kan de slippe for nu, og derved lettes presset på deres likviditet, mener Claus Frandsen.

Tilladelse til netbank


Handelsbanken har også fået tilladelse til at drive internetbank i Kina. Det er en klar fordel i et land, hvor de nordiske virksomheder er spredt over store afstande. Banken tilbyder også terminskontrakter, hvor virksomheder med salg i Kina kan tage højde for udsving i valutakursen.

Nordea har ansøgt om en lignende tilladelse i Kina, men godkendelsesprocessen tager år, så det er ikke sket endnu. Ifølge Claus Frandsen har Handelsbankens AA-rating haft stor betydning for godkendelsen. Danske Bank samarbejder med en kinesisk bank, når det gælder hjælp til danske virksomheder i Kina.

BRANCHENYT
Læs også