Mia.-snyd blandt aktieinvestorer

Skats store kampagne for at få investorer til at indberette deres tab og gevinster korrekt har ikke givet resultater nok. Derfor iværksættes nu byge af stikprøvekontroller.

Ejere af aktier og investeringsbeviser snyder hvert år statskassen for skat af mindst en mia. kr., fordi de ikke indberetter deres gevinster til Skat. Det samlede skatteprovenu skønnes til at udgøre omkring 400 mio. kr., og derfor intensiverer Skat nu kontrollen, oplyser afdelingsleder i Skat, Per Vecht.

»Vi ved, at 80.000 danske investorer i 2007 hver solgte værdipapirer for mere end 100.000 kr., og foreløbige stikprøvekontroller afslører, at næsten halvdelen af dem ikke indberettede deres gevinster,« siger Per Vecht.

Han oplyser, at Skat foreløbig går i gang med at kontrollere investorernes indberetninger i en række år til og med 2007.

»Vi ved udmærket, at reglerne kan virke komplicerede. Og vi er også bevidste om, at mange investorer snyder sig selv, f.eks. fordi de ikke er opmærksomme på reglerne for aktiesplit. En oplysningskampagne gennem det seneste par år har kun hjulpet lidt på problemet med forkerte oplysninger, og derfor går vi nu målrettet efter at hente pengene ind,« siger Per Vecht.

Få snyder
Direktør i Dansk Aktionærforening Charlotte Lindholm mener, at kun et fåtal af investorerne bevidst snyder med skatten.

»Reglerne er så komplicerede, at det næsten er som at læse russisk. Derfor kan en øget kontrol hos Skat være med til at anskueliggøre over for politikerne, at reglerne skal gøres betydelige mere simple. Også mere simple end det, som skattereformen lægger op til,« siger Charlotte Lindholm.

Ejere af aktier og andre værdipapirer skal selv indberette tab og gevinster. Det gør banken ikke. Har man for eksempel investeringsforeningsbeviser i et investeringsselskab, skal man huske, at beskatningen sker efter et lagerprincip, oplyser Skat.

Det vil sige, at man hvert år selv skal opgøre og indberette værdistigning og værditab. Det gælder også, selv om man ikke har solgt af sine investeringsforeningsbeviser.

BRANCHENYT
Læs også