Vækst trods krise

Efter at have håndteret en overophedet økonomi i første halvår af 2008 har den vietnamesiske regering lempet pengepolitikken og iværksat en vækstpakke for at afbøde virkningerne af den internationale økonomiske krise.

Kilde: Cheføkonom Jacob Warburg, Danmarks Eksportråd og Danmarks Ambassade i Hanoi. Læs mere på: www.eksportraadet.dk og www.ambhanoi.um.dk

Markedet: Vietnam er med sine 86 mio. indbyggere et tæt befolket land, der består af 59 provinser og fem kommuner. Kommunistpartiets evne til at lede landet gennem en økonomisk krise testes for tiden. Hidtil har styrets legitimitet været understøttet af en høj økonomisk vækst og stigende velstand. Faldende vækst og stigende arbejdsløshed kan sætte regeringen under pres.

I storbyerne er forbrugermarkedet drevet frem af en ung middelklasses appetit for elektroniske og luksuriøse varer, og efterspørgslen efter produkter af højere kvalitet, ikke mindst madvarer og andre forbrugsartikler, er generelt stigende. Forskellen mellem land- og byområder er stor, og der er en reel risiko for, at denne ubalance vil stige under den internationale økonomiske krise.

Den internationale økonomiske krise har mindsket behovet for at bekæmpe inflationen, som hidtil har været en stor udfordring. Den vietnamesiske regering har derfor vedtaget en vækstpakke på omkring seks mia. dollars.

Omkring halvdelen af pakken vil blive brugt på en stærkt efterspurgt udbygning af infrastrukturen, mens der også introduceres skattelettelser, bl.a. gennem en ny skattestruktur, der både nedsætter moms, person- og erhvervsskatten.

Virksomhedsbeskatningen er nu på 25 pct. Indbetaling af såvel personlig skat som selskabsskat er udsat i flere måneder og forventes ikke senere opkrævet. Målet er at stimulere forbruget.

Landets udenrigspolitik er baseret på et ”venner-med-alle”-princip, der har til formål at forbedre Vietnams økonomiske situation gennem øget handel og investeringer.

På trods af de internationale tendenser mod øget protektionisme vurderes det, at den vietnamesiske regering fortsat vil presse på for at indgå flere frihandelsaftaler.

Vietnams indtrædelse i WTO i 2007 - efter 12 års forhandlinger - har betydet forbedret adgang til det internationale marked, og medlemskabet har styrket de hjemlige reformprocesser i retning af øget liberalisering. De udenlandske investeringer forventes at falde betydeligt i 2009, men fra et højt niveau.

Tilliden til Vietnam som investerings- og outsourcing-destination synes ikke svækket.

Med en ung befolkning og en tilvækst på 1,5 mio. hvert år, er der et stort behov for at skabe vietnamesiske arbejdspladser, selvom mulighederne begrænses af den økonomiske krise.

Udsigterne for 2009 afhænger i stor grad af situationen og udviklingen på Vietnams væsentligste eksportmarkeder, specielt i USA, EU og Kina.

På trods af det forventede fald i inflation er husholdningernes disponible indkomst udhulet.

Det forventes, at det private forbrug fortsat vil falde, bl.a. i lyset af en stigende arbejdsløshed.

Virksomheder: Omkring 70 danske virksomheder er etableret i Vietnam, og blandt de største er A.P. Møller - Mærsk, Carlsberg, Mascot, og Aalborg Industries, hvortil komme ren lang række mindre virksomheder som primært har etableret outsourcing produktion i Vietnam.

Et stigende antal virksomheder søger et alternativ eller supplement til deres aktiviteter i Kina.

Brancher: Vietnam tørster efter investeringer i industriproduktion, der kan højne det generelle niveau og reducere importen.

Industrialisering af landbrugsproduktion trænger sig også på. Generelt skal forarbejdningsgraden af produktionen øges.

Takt og tone: Vietnamesere er generelt meget imødekommende og meget tolerante over for udlændinge.

Det er normalt, at man giver hånd til både kvinder og mænd, men man skal holde tilbage med omfavnelser og kindkys.

Den danske ironi vil ikke altid blive forstået eller værdsat. En vis forhåndsviden om Vietnam påskønnes.

Man bør - ikke mindst ved etableringen af nye kontakter - være indstillet på "indledende manøvrer", inden man går over til at tale forretning. Møder og lignende afsluttes ofte med, at man ønsker modparten et godt helbred.

Man bør aldrig vise utålmodighed eller vrede overfor vietnamesiske partnere, da det opfattes som uopdragent.

Kontortider: I Vietnam holder butikker m.m. længe åbent og i vid udstrækning alle ugens dage. Kontorer og lignende har åbent fra kl. 8.30 til 17.30 mandag til fredag.

BRANCHENYT
Læs også