Dyrt at vinde skattesager

I hundredvis af mindre virksomheder vil fremover afholde sig fra at klage over deres skat, fordi de ikke vil have råd. • Advokater og organisationer slår alarm over forslag, der fjerner statstilskud til skattesager.

Virksomheder og fonde bør fremover tænke sig om to gange, inden de binder an med at føre sag mod Skat. Fremover risikerer de nemlig at skulle af med penge - også selv om de vinder deres sag.

Advarselen kommer fra et landets førende advokatfirmaer, Bech-Bruun, der finder det »dybt problematisk«, at en regel om godtgørelse for udgifter til skattesager bliver fjernet, hvis skattereformen vedtages i sin nuværende form.

Siden 2002 har skatteydere kunnet få 100 pct. af deres udgifter til advokater og revisorer betalt af det offentlige, hvis de har fået fuld eller delvis medhold i skattesager. Og selv hvis det ikke har været tilfældet, har de krav på at få betalt 50 pct. af udgifterne.

Men den godtgørelse foreslås nu erstattet af et langt mindre beløb, svarende til et skattefradrag på 25 pct. Den samlede gevinst til statskassen skønnes at blive på 25 mio. kr.

Risiko for misbrug
I skatteforliget begrundes det med, at der efter de gældende regler er risiko for misbrug af ordningen. Det skyldes, ifølge forligsskitsen, at klagere kun har ret til at få godtgørelse fra staten, når deres klage går videre til en klageinstans. De får således kun refunderet deres udgifter til advokater og revisorer, når klagerne sendes videre.

»De godtgørelsesberettigede har således et incitament til ikke at fremlægge dokumentation i skattesager, så længe de er under behandling hos Skat,« hedder det i begrundelsen for lovforslaget.

Men forslaget vil ifølge Christian Bachman, partner i Bech-Bruun, få især små og mellemstore virksomheder til at afholde sig fra at få deres skattesager prøvet.

»Ofte er der tale om indviklede sager, der kan være dyre at føre. Derfor er det retsmæssigt dybt betænkeligt, at der nu atter er risiko for, at firmaer skal betale for at vinde en skattesag,« siger Christian Bachmann, der samtidig afviser, at ordningen misbruges.

»Skats egen statistik viser, at udgifterne er stabile år for år. Desuden har skatteyderne i gennemsnit fra 2003 til 2007 fået medhold i 54 pct. af de klagesager, som har rejst mod Skat, og som de har søgt om godtgørelse for,« siger Christian Bachmann.

Han peger på, at en indførelse af netop omkostningsgodtgørelsen var højt politisk profileret, da regeringen kom til magten i 2001. Samtidig påpeger han, at det netop var for at fjerne enhver tanke om misbrug, at Skatteministeriet hver 12. måned udarbejder en redegørelse til Folketinget om brugen af godtgørelsen.

Chefjurist i Håndværksrådet Peter Andersen slår fast, at forslaget vil afholde et stort antal mindre selskaber fra at få deres skattesager behandlet.

Et stort slag
»Dette er et stort slag mod små og mellemstore virksomheders retssikkerhed. De har jo ikke ligesom Skat uanede ressourcer til at føre sager for. Og vi ved, at Skat har truffet forkerte afgørelse i over halvdelen af de sager, der indbringes. Det foreslåede skattefradrag vil langt fra tilstrækkelig. Især ikke nu, hvor en del virksomheder kører med underskud og derfor ikke har mulighed for at kunne udnytte dette fradrag,« siger Peter Andersen.

En række andre erhvervsorganisationer ventes at ville protestere kraftigt over forslaget i deres høringssvar.

Skatteminister Kristian Jensen (V) ønsker endnu ikke at kommentarer sagen. Han henviser til, at høringsfasen for skattereformen afsluttes i dag, torsdag.

BRANCHENYT
Læs også