Landmænd afventer bankens dom

Den kommende tid afgør bankerne skæbnen for mange af de kriseramte landmænd.

De kommende uger bliver skæbnesvangre for mange danske landmænd.

Bankerne er netop nu i fuld gang med at gennemgå landmændenes 2008-regnskaber og 2009-budgetter for at afgøre, om de fortsatte driftsunderskud skal dækkes, eller gården skal sættes til salg.

Ejendomspriser falder
»Der er ingen tvivl om, at situationen i sektoren er alvorlig. Men vi skal igennem et større antal regnskaber og budgetter, før vi har et præcist billede af problemernes omfang,« siger kreditchef Benny Laibach Pedersen, Jyske Bank.

De fleste landbrugsregnskaber og budgetter bliver gennemgået af bankerne i løbet af marts, april og maj. »Men vi kender jo vores kunder og har en rimelig præcis fornemmelse af, hvordan de aktuelle priser på mælk og svinekød påvirker deres økonomi. De seneste mange år er landmænd med dårlig driftsindtjening i udstrakt grad blevet reddet af, at værdien af deres ejendom har været konstant stigende. Disse værdistigninger har løbende skabt ny egenkapital, som i en vis udstrækning kunne kompensere for den manglende driftsindtjening,« påpeger Benny Laibach Pedersen.

Nu tyder alt dog på, at prisen på landbrugsejendomme begynder at falde. I Vestjylland er der registreret prisfald på op mod 50 pct. på landbrugsjord.

Kroniske driftsminus
Det betyder, at landmændene skal klare sig igennem de kommende år ved at tjene penge på driften af landbrugene.

En betydelig del af de danske landmænd har imidlertid haft næsten kroniske underskud på driften. På mange bedrifter er disse underskud vokset voldsomt efter den seneste tids prisfald på korn, mælk og svinekød.

Situationen er nu så alvorlig, at selv relativt velkørende landbrug har underskud på driften.

»I forhold til de niveauer vi har kendt de seneste år, vil der den kommende tid være mange danske landmænd, som får problemer. I disse sager må vi foretage en individuel vurdering af, om vi vil finansiere den fortsatte drift, eller ejendommen skal sættes til salg,« siger Benny Laibach Pedersen.

Markedet for landbrugsejendomme har det seneste år udviklet sig fra rødglødende til iskoldt. Der er nu næsten ingen handler.

Dystre udsigter
I landbruget frygtes det, at bankerne den kommende tid vil sætte så mange landbrugsejendomme til salg, at markedet bryder sammen. Bankerne er naturligvis opmærksomme på denne risiko, men må samtidig vurdere, hvor mange penge, der skal pumpes i de enkelte bedrifter for at holde dem flydende gennem krisen.

»Vores afgørelse hænger snævert sammen med, hvordan vi vurderer fremtidsudsigterne for erhvervet. Når vi ser de nyeste prognoser for mælke- og svinepriser må vi desværre konkludere, at de kommende år ser dystre ud for landmændene,« siger Benny Laibach Pedersen.

Jyske Bank har foreløbig taget et par landbrugsejendomme som såkaldt brugeligt pant. Benny Laibach Pedersen understreger, at der er tale om en løsning, som kun anvendes i absolutte nødstilfælde.

BRANCHENYT
Læs også