Livstegn fra USA's økonomi

Øget salg af både varige forbrugsgoder og boliger udløser forventning om fremgang fra tredje kvartal. • Fremgang på to vigtige fronter kom bag på eksperterne.

Den amerikanske økonomi viser nu efter årelang dvaletilstand eller tilbagegang de første klare livstegn, der er så entydige, at de kommer som en positiv overraskelse for de professionelle prognosemagerne og den amerikanske regering.

Stigende køb af varige forbrugsgoder kombineret med flere salg af både nye og gamle boliger ses som tegn på i det mindste en stabilisering, efter at nedgangen i sidste kvartal af 2008 blev den alvorligste i et kvart århundrede.

Hertil kan tilføjes en forsigtig opblussen af privatforbruget, der på lidt længere sigt kan føre til øget produktion og den genoptagelse af investeringerne, der er forudsætningen for en mere langsigtet fremgang.

Købet af flere varige forbrugsgoder, som gik stik mod eksperternes forudsigelser, var sammen med et overraskende øget salg af nybyggede boliger, nok til at sende positive strømninger fra Washington til New York. Her noterede børsen på Wall Street kursstigninger over 2 pct. i løbet af få minutter.

Stort plus
Salget af varige forbrugsgoder steg i februar 3,4 pct. efter et kraftigt fald i januar. Ser man bort fra den stadigt kriseramte transportsektor, var stigningen oppe på 3,9 pct., hvilket er det største plus siden august 2005.

Inden tallene blev offentliggjort, lød den gennemsnitlige forudsigelse på et minus omkring 2,5 pct. Selv de største optimister havde kun vovet sig ud i prognoser om et minimalt plus.

Societe Generales cheføkonom i New York, Stephen Gallagher, siger til Bloomberg News, at han nu er mere sikker i sin forventning om, at den økonomiske vækst genoptages allerede i tredje kvartal.

Forfærdelige opgørelser
»På baggrund af den slags nyheder føler jeg mig bedre tilpas. Efter nogle forfærdelige opgørelser ser vi nogen stabilitet,« sagde han.

Forbedringen på boligmarkedet var lige så uventet, skønt salget af ældre boliger tidligere har vist opgangstendenser. For nye boliger var der forudsagt endnu et fald, men opgørelsen for februar viste et plus på 4,7 pct.

Rekordlave ranter
Udviklingen ses som et skridt i den rigtige retning, skønt den i nogen grad kan forklares med, at priserne på boligmarkedet er faldet så meget, at mange købere efter måneders tøven har ladet sig lokke ud på markedet. Rekordlave renter har bidraget til denne udvikling.

Det tilføjes advarende, at stigningen kommer fra et meget lavt niveau. I forhold til februar 2008 er der trods de seneste forbedring fortsat tale om et fald på ikke mindre end 41 pct. Stigningen for ældre boliger blev opgjort til 5,1 pct., og denne kategori dækker ni tiendedele af det samlede marked.

Fra flere sider forudsiges der yderligere forbedringer på boligmarkedet i de kommende måneder. Regeringen har planer om at bruge 275 mia. dollars for at dæmme op for de mange tvangsauktioner, der har udløst store prisfald i mange dele af USA.

I de kommende måneder vil en række skattefordele også begynde at slå igennem. Alle, der køber deres første hus eller lejlighed, vil således kunne reducere skatten for 2009 med 8.000 dollars.

BRANCHENYT
Læs også