Investorer må opgive at fratrække tab på aktier

Regeringen opgiver planerne om fradrag for realiserede tab på aktier i anden indkomst.Dermed er der ingen hjælp at hente for de investorer, der har holdt fast på deres tabsgivende aktier, mens de ventede på vedtagelsen af lovforslaget.

Tabsramte investorer har siden 2007 ventet på at få lov at trække tab på aktier fra i den almindelige indkomst. Nu er det endelig opgivet.

Investorerne står tilbage med en lang næse og endnu større tab.

De har nemlig kun kunnet håbe på fradrag for tab på aktier opnået efter lovens ikrafttræden. Derfor har mange aktieejere spekuleret i den lovede mulighed for at fradrage tabet i den almindelige indkomst ved at beholde tabsgivende aktier.

Et tab på 1 mio. kr. på aktien ville nemlig eksempelvis kunne lette indkomstskatten med over 400.000 kr.

Skatterådgiver Niels Hansen, Deloitte, kalder bortfaldet af lovforslaget i forbindelse med skattereformen for skuffende for mange investorer.

Hug til bankaktier
»Det er er særligt problematisk, at lovforslaget de to første gange, det blev fremsat, forudsatte, at tabet kun kunne fradrages, hvis man ventede med at sælge sine aktier til 2009. Det sidste forslag fastsatte, at fradrag forudsatte, at man ventede med salg til 2010. Det gjorde jo, at mange ventede med at sælge på trods af store tab,« siger Niels Hansen.

Som eksempel nævner han en investor, der i 2007 har købt Danske Bank-aktier for 1 mio. kr. til kurs 270.

Denne kunne i efteråret 2007 konstatere, at der var tabt 185.000 kr., men at der var udsigt til fradrag i den almindelige indkomst for tabet, hvis han/hun ventede med at sælge til 2009.

Da lovforslaget blev fremsat anden gang, var kurstabet vokset til næsten 296.000 kr., men der var stadig tilsagn om at tabet kunne fratrækkes hvis der først blev solgt i 2009.

I efteråret 2008 var kurstabet steget til 704.000 kr., men efter det sidste lovforslag var det nu et krav, at der først kunne sælges i 2010.

På det tidspunkt var skatteværdien af tabet 307.000 kr. og dermed lige så værdifuldt som aktien, så den uheldige aktionærer var derfor nærmest tvunget til at vente og håbe det bedste.

Intet politisk flertal
»Siden er kursen stort set halveret igen. Der er derfor ikke noget at sige til, hvis sådan en aktionær er skuffet,« konstaterer Niels Hansen.

Fuldmægtig Søren Aslak bekræfter, at lovforslaget er opgivet.

»Der kan ikke samles flertal for forslaget. Det vil derfor ikke blive behandlet i Folketingets Skatteudvalg mere, og det falder væk når folketingsåret udløber til maj,« siger Niels Hansen.

Kun de få investorer med meget store udbytter kan bruge et tab for realiseret kurstab til ret meget i år, hvor det blot kan fradrages i øvrig aktieindkomst.•

BRANCHENYT
Læs også