Grundlaget er lagt

• Aktien Efter i flere år at have kæmpet med en forfejlet ekspansionsstrategi har ledelsen i de seneste år gennemført en turn-around, hvor tabsgivende aktiviteter er afhændet og lukket ned.

Med fokus på kerneaktiviteter og omkostningstilpasninger har Hartmann i forhold til så mange andre været tidligt ude med omkostningstilpasningerne, hvilket kan blive en fordel i den kommende periode med forventet økonomisk afmatning. Ledelsen fremhæver, at forbruget af æg er relativt konjunktur-ufølsomt, og at Hartmanns afsætning dermed formentlig ikke vil blive så hårdt ramt af afmatningen.

I forbindelse med en emission i sommeren 2008 fik Hartmann forbedret kapitalgrundlaget med 250 mio. kr. Desuden blev en relativ kompliceret aktiestruktur med tre aktieklasser og forskellige stemmerettigheder erstattet med én klasse, hvor hver aktie bærer retten til én stemme.

• Præstation
Investorerne i Hartmann har inkl. udvandingen i forbindelse med emissionen i sommer måttet konstatere et negativt afkast på ca. 30 pct. i det seneste år, mens det generelle indeks, OMXC, i den samme periode har mistet 48 pct. af værdien. Aktien toppede i en justeret kurs på 191 kr. primo november 2006 og har således siden da mistet ca. 60 pct. af værdien, hvilket sammenholdt med den generelle udvikling ikke er bemærkelsesværdigt.

• Aktiens rolle i porteføljen
Hartmanns relativt konjunktur-ufølsomme karakter betyder, at aktien bedst hører hjemme i en konservativ portefølje. Med de seneste års tiltag er der dog skabt grundlag for en langt mere rentabel virksomhed, og formår ledelsen at høste frugterne af disse tiltag, er der mulighed for en aktie med relativt gode fremtidsudsigter og en fortsat god nyhedsstrøm.

• Virksomhedens prognose
En negativ valutakursudvikling på flere af koncernens markeder samt en væsentlig nedgang i forretningsområdet Industriemballage som følge af, at området har mistet sin største kunde, betyder, at ledelsen for 2009 forventer en omsætning på 1.400 mio. kr. og en overskudsgrad på 5-6 pct. Den negative valutakurseffekt vurderes at belaste overskudsgraden med ca. 2 pct.point, og ledelsen fastholder den langsigtede målsætning 10:10.

• Dansk Aktie Analyses prognose
Vores estimat for omsætningen i 2009 lyder på 1.400 mio. kr. og en overskudsgrad på 5,7 pct. Samlet betyder det, at vores estimat for resultat før skat udgør 50 mio. kr. For det efterfølgende regnskabsår 2010 lyder vores estimat for omsætningen på 1.500 mio. kr. Med en forventet overskudsgrad på 8,0 pct. venter vi samlet en forbedring af resultat før skat til 90 mio. kr.

• Dansk Aktie Analyses anbefaling
Efter i mange år at have levet en tilværelse, hvor det ene problem nærmest afløste det andet, har vi tillid til, at selskabet efter den gennemførte tilpasning i dag indeholder væsentligt færre usikkerhedsmomenter. Da vi ligeledes anser Hartmann for relativt ucyklisk, har vi i forbindelse med årsrapporten for 2008 hævet vores anbefaling af kurspotentialet på aktien til 2 (Overvægt).

BRANCHENYT
Læs også