Æggenes beskytter

Brødrene Hartmann er blandt verdens tre største leverandører af emballage til æg.Efter en række år med skuffende og fejlslagne ekspansionsplaner iværksatte koncernen en ny strategi.

Brødrene Hartmann, der har hovedkontor i Lyngby nord for København, kan tilskrives en stor del af æren for, at vi på indkøb kan købe 30 æg i supermarkedet og så regne med, at de også er hele, når vi når hjem og skal bruge dem.

Hartmann er nemlig blandt verdens tre største leverandører af emballage til æg og producerer endvidere emballage til bl.a. elektronik og udvikler maskiner og teknologi til produktion af støbepap.

Historien går tilbage til 1917, da selskabet blev grundlagt med etableringen af en papirposefabrik. I 1930'erne skiftede fokus til produktion af støbepap, og Hartmann omsætter i dag for ca. 1,4 mia. kr. og sælger mere end 90 pct. af produktionen i udlandet.

Held i uheld
De seneste måneders markante opbremsning i økonomien har tvunget mange virksomhedsledere til at gå deres forretning igennem med en tættekam for at finde processer og arbejdsgange, der kan optimeres. Tvunget af flere år med utilfredsstillende resultater kan man lidt populært sige, at held i uheld betød, at Hartmann allerede for et par år siden iværksatte denne proces og således har fået overstået den hårdeste del af omlægningerne, mens der fortsat var nogenlunde gang i verdensøkonomien.

Hartmanns turn-around blev iværksat efter en række år med skuffende og fejlslagne ekspansionsplaner. Direktøren blev skiftet ud, og i den første fase af Hartmanns turn-around blev fokus flyttet fra vækst til rentabilitet. Herunder blev ikke-rentable aktiviteter frasolgt eller lukket ned.

Overskudsgrad på 10 pct.
Fase 1 blev færdiggjort med udgangen af 2008, og i den nuværende fase 2 er målet, at selskabet i regnskabsåret 2010 skal levere en overskudsgrad på 10 pct. I lyset af en overskudsgrad på 4,4 pct. i 2008 og et forventet niveau på 5-6 pct. i 2009 synes 10 pct. som ganske ambitiøst.

I forventningerne til 2009 er der dog indeholdt en negativ effekt af en ugunstig valutakursudvikling på 2 pct.point. Ledelsen medgiver i regnskabet, at den ugunstige valutakursudvikling øger udfordringen med at indfri målsætningen, men fastholder dog målet, hvilket vil være et markant brud med tidligere tiders mange skuffelser.

Tilbage står Hartmann med en europæisk division, hvor omstruktureringerne har fået effekt, og indtjeningen er markant forbedret. Desuden en amerikansk division, hvor der fortsat skal arbejdes for at få skabt en tilfredsstillende rentabilitet, samt Industridivisionen, der har mistet sin største kunde og derfor kæmper med vigende omsætning og pres på indtjeningen.

Endelig mangler så udvikling og implementering af fase 3 af ”det nye Hartmann”, hvor strategien efter 2010 skal fastlægges. Ledelsen har endnu ikke lagt sig fast på denne strategi, men processen er igangsat og forventes at blive afsluttet i begyndelsen af 2010.

Med det generelle offentlige fokus på miljø, vedvarende energi osv. skulle Hartmanns produkter, hvor hovedingrediensen er genbrugspapir, passe som fod i hose, men måske fordi der ikke er noget specielt eksotisk ved æggebakker i forhold til f.eks. vindmøller eller bioethanol, nyder selskabet ikke den helt store offentlige opmærksomhed.

Heller ikke på fondsbørsen har selskabet haft den store interesse. Tidligere var aktien opdelt på tre klasser og flere forskellige stemmerettigheder, en konstruktion, som specielt de udenlandske investorer ikke er begejstrede for.

I sommeren 2008 gennemførte Hartmann en emission, der tilførte selskabet 250 mio. kr., hvilket har medvirket til en reduktion af gælden og styrkelse af kapitalgrundlaget. I samme åndedrag blev aktiestrukturen forenklet, og i dag består aktiekapitalen, noget mere aktionærvenligt, af én klasse af aktier.

Kendt af kunderne
Det er nok svært at forestille sig, at et produkt som æggebakker nogensinde kommer til at nyde den helt store offentlige interesse. Hartmanns ca. 1.500 kunder udgøres i store træk af detailhandlen og ægproducenter, og det væsentlige må i denne sammenhæng være, om disse er bekendte med Hartmann og selskabets produkter.

Med de tiltag, den nuværende ledelse hidtil har ført ud i livet, og muligheden for yderligere forbedringer med den igangværende strategiplan, kan Hartmann udmærket blive beviset på ordsproget om, at ”den, der lever stille, lever godt”.

BRANCHENYT
Læs også