Danske dyreregler for EF-domstolen

En årelang strid om lovligheden af danske særregler for dyretransporter skal for anden gang afgøres af EF-domstolen. • I første omgang afgjorde domstolen sagen på baggrund af en forældet lovgivning

De danske svineproducenter har vundet en bemærkelsesværdig sejr over Justitsministeriet. Trods ihærdige protester fra kammeradvokaten (der er Justitsministeriets advokat) har Vestre Landsret afgjort, at lovligheden af en række danske særregler for dyretransporter skal bedømmes af EF-domstolen.

De danske særregler indebærer, at grisene skal have ekstra plads, når transporterne varer mere end otte timer. De danske svineproducenter og vognmændene har imidlertid hævdet, at de danske særregler er i strid med EU-retten.

»Vi er fantastisk glade for, at Landsretten nu har sendt sagen til EF-domstolen. Det forbedrer i høj grad vores muligheder for i sidste ende at vinde sagen,« vurderer Hans Aarestrup, direktør i Landsforeningen af Danske Svineproducenter.

Først et direktiv
EF-domstolen har allerede én gang vurderet lovligheden af de danske særregler for dyretransporter. Domstolen valgte imidlertid at afgøre sagen på baggrund af et forældet regelsæt. Derfor skal hele sagen nu gå om.

Dette tilsyneladende paradoksale og kostbare forløb blev indledt i foråret 2006, da Vestre Landsret første gang afgjorde, at spørgsmålet om de danske særregler skulle sendes til EF-domstolen. På dette tidspunkt var reglerne for dyretransporter i EU reguleret af et direktiv. EF-domstolen blev derfor bedt om at vurdere, hvorvidt de danske særregler var en overtrædelse af direktivet. Den 23. november 2006 var parterne i sagen blevet enige om, hvordan spørgsmålene skulle formuleres, hvorefter der blev sat frimærke på brevet til EF-domstolen i Luxembourg.

Dernæst en forordning
Halvanden måned senere 5. januar 2007 blev EUs direktiv for dyretransporter imidlertid erstattet af en såkaldt forordning.

Det kan være afgørende for bedømmelsen af de danske særregler, om det er et direktiv eller en forordning, der regulerer området.

En forordning skal indføjes ordret i dansk ret og efterlader intet spillerum til nationale fortolkninger.

Et direktiv giver som udgangspunkt EU's medlemsstater en vis frihed til at fortolke reglerne.

Trods denne væsentlige forskel brugte EF-domstolen hele 2007 på at vurdere lovligheden af de danske særregler i forhold til det direktiv, som ophørte med at gælde allerede 5. januar 2007. Domstolen afviste de danske svineproducenters opfordringer til at få særreglerne bedømt i forhold til den gældende forordning. EF-domstolens afgørelse faldt i maj 2008 og indebærer på de fleste punkter, at de danske særregler bliver underkendt.

Total underkendelse
Svineproducenterne ønsker imidlertid en total underkendelse af de danske særregler. Derfor har Landsforeningen af Danske Svineproducenter bedt Vestre Landsret om at sende sagen retur til EF-domstolen for at få lovligheden af særreglerne bedømt i forhold til den gældende forordning. Trods ihærdige protester fra kammeradvokaten har Vestre Landsret nu givet svineproducenternes forening medhold.

Sagen skal gå om ved EF-domstolen, som denne gang skal vurdere de danske særregler i forhold til gældende EU-ret.

»Vores muligheder for at vinde sagen på alle punkter, forbedres betydeligt af, at det nu er en forordning, der gælder på området,« vurderer Hans Aarestrup.

BRANCHENYT
Læs også