Krav om servicetjek af den nye skattelov

Erhvervslivet kræver, at skattereformen ses efter i sømmene inden et år. • Flere forventer stribevis af rettelser, ganske som efter Pinsepakken i slutningen af 1990'erne.

Lovforslaget om skattereformen bliver presset så hurtigt gennem lovmøllen, at der bliver brug for et servicetjek allerede om et år. Tjekket skal afsløre, om der skal laves en stribe lappeløsninger, ændringer og forbedringer i det massive lovkompleks, mener Bo Sandberg, skattepolitisk chef i Dansk Erhverv.

»Der er fare for, at der er ting i lovforslaget, der ikke bliver opdaget, fordi høringsprocessen har været usædvanlig kort. Derfor vil vi bede om at få lavet et tjek af den samlede lovpakke til næste forår, så den kan blive kigget efter i sømmene. Ikke mindst i forhold til administrative byrder for virksomhederne,« siger han.

Også Foreningen af Rådgivende Revisorer og Dansk Landbrugsrådgivning mener, at der bliver brug for at feje op efter den hastige lovproces:

Pinsepakken
»Da man lavede Pinsepakken i 1998 - der var mindre kompliceret og havde længere høringsfrist - kom der året efter en meget stor fejlretningspakke for at løse de værste problemer. Det vil efter alt at dømme blive væsentligt værre denne gang,« siger skattechef Morten Homann, Dansk Landbrugsrådgivning.

Efter Pinsepakken måtte den daværende regering bl.a. rette op på reglerne for beskatning af erhvervsbygninger, på skattereglerne ved salg af bygninger og på en række afskrivningsregler, som var uklare.

I Dansk Folkeparti vil skatteordfører Mikkel Dencker ikke afvise, at det bliver nødvendigt med en vis fejlretning:

»Man kunne altid ønske sig mere tid til så komplicerede sager, men vi er nødt til at gøre det hurtigt. Hvis der viser sig at være fejl eller smuttere, så må vi jo få rettet op på det senere. Det, tror jeg, at danskerne vil have forståelse for,« siger han.

Ministren er klar
Også skatteminister Kristian Jensen (V) er klar med retteblækket:

»Når forslagene møder virkelighedens verden, så vil der sandsynligvis være nogle ting, der skal ændres og rettes til, f.eks. mere præcise formuleringer eller større klarhed i forhold til fortolkninger. Men det ser man jo også med andre lovforslag, der har haft længere høringsfrister,« siger han.

Han vil ikke lægge sig fast på en dato for et servicetjek, men se på behov for justeringer, efterhånden som de måtte dukke op.

BRANCHENYT
Læs også