Sygeplejersker flygter fra fagforening

Knapt et år efter overenskomststrejken har Dansk Sygeplejeråd mistet næsten 2.000 medlemmer.

Otte en halv uges strejke førte til en lønkommission og en lønstigning på 13,3 pct. over tre år. Men konflikten har slidt hårdt på på Dansk Sygeplejeråd.

Umiddelbart efter strejkens afslutning sidst i juni sidste år, var der noget nær en medlemsflugt fra fagforeningen. Næsten 500 medlemmer forsvandt alene i juli - til sammenligning meldte kun 80 medlemmer sig ud samme måned året før. Knapt et år efter strejken er status, at Dansk Sygeplejeråd har mistet næsten 2.000 medlemmer.

»Det er ærgerligt for de medlemmer, der melder sig ud, for de kæmpede jo for noget, de tror på, nemlig ligeløn. Det er lidt beskæmmende, at de bruger deres energi på at melde sig ud og ikke kæmpe videre. Der er jo stadig en kamp at kæmpe,« siger Dorte Steenberg, næstformand i Dansk Sygeplejeråd.

Det tærede på sygeplejerskerne at strejke i to måneder. Og det blev ikke bedre af, at kontingentet blev sat i vejret for at fylde den slunkne konfliktkasse op igen.

Dorte Steenberg erkender, at den pressede situation medførte, at flere af sygeplejerskerne blev utilfredse.

»Vi ved, at nogle af medlemmerne, som var en del af nødberedskabet, arbejdede alt, alt for meget. Der var for få medarbejdere, og nogle steder skulle vi aldrig have stillet med et nødberedskab,« siger hun.

»En anden forklaring er en frustration over resultatet. Spurgte man medlemmerne for halvandet år siden, var de utilfredse med, at man ikke stillede sig i spidsen for en lønkamp. Det gjorde vi så, men så blev folk utilfredse med resultatet. Det er jo hårdt at være i konflikt i otte og en halv uge,« forklarer Dorte Steenberg.

Grænseoverskridende
Professor Jørgen Steen Madsen mener, at strejken har været grænseoverskridende for flere af medlemmerne.

»Næsten alle kan blive enige om målsætningen for at gå ind i konflikten, men det belaster én personligt, og for en del medlemmer er det grænseoverskridende at nedlægge arbejdet,« siger Jørgen Steen Madsen, der forsker i organisationer på arbejdsmarkedet.

En undersøgelse blandt forbundets medlemmer viser, at 18 pct. er utilfredse med fagforeningens rolle under konflikten, mens 28 pct. svarede hverken-eller.

Set i bakspejlet er der også grund til selvransagelse hos fagforeningen.

Visse ting vil man gerne gøre anderledes.

»Vi har blandt andet lært, at ligeløn og det offentlige sundhedsvæsen har så meget politisk sprængstof, at det kan udløse større modstand, end vi havde regnet med. Vi vil arbejde på at skabe flere alliancer med befolkningen og flere alliancer, end vi i forvejen har,« fortæller Dorte Steenberg.

Tilbage står Dansk Sygeplejeråd med godt 73.000 medlemmer. Det er således stadig en af Danmarks største fagforeninger.

BRANCHENYT
Læs også