OP MED HUMØRET

Karriere Ægteparret Suzy og Jack Welch besvarer spørgsmål og giver gode råd om ledelse i karriereudvikling til Morgenavisen Jyllands-Postens læsere.

Spørg Suzy og Jack Welch om ledelse og karriere ved at udfylde formularen på webadressen: welchway.com/Contact-Us.aspx.Kan I huske, da USA's nye præsident blev indsat? Det er godt og vel to måneder siden. Økonomien var i vanskeligheder. Folk var bange. Men i et kort, gyldent øjeblik - ja måske lidt længere - troede næsten alle, at en afgørende og nødvendig forandring var undervejs. Folk fattede håb.

I dag føler de vrede.

Det er ikke til at vide, hvorfor stemningen vendte. Der kan være mange årsager, når man ret betænker, hvad vi har været vidner til i den seneste tid. Store økonomiske redningsaktioner. Pinagtige høringer. Omfattende fyringer. Kontrolsystemer, der ikke burde svigte, gjorde det. Ledere i erhvervslivet og det offentlige begik fejl. Og alt for mange hæderlige mennesker betaler nu prisen.

Den pinlige sag om bonusudbetalinger i forsikringsgiganten AIG var dog uden tvivl et vendepunkt. Pludselig ville en masse mennesker have hævn i stedet for forandring.

Det er måske forståeligt. Men vrede løser ikke vor tids værste økonomiske og kulturelle krise. Vrede avler vrede: Den får ofte mennesker til på kort sigt at foretage sig tåbelige ting, der uvægerligt får utilsigtede følger. Vrede fører intet godt med sig, men skaber polarisering.

For at bevare håbet bliver vi derfor nødt til at sætte ind og erstatte vreden med øget og fornyet fokus på tilværelsens lyse sider.

Tag for eksempel de hundredvis, om ikke tusindvis, af dygtige unge universitetsstuderende, der uden at ænse det gode vejr og med pizzaer som hovednæringsmiddel sidder på deres kollegieværelser lige nu og lægger hele deres sjæl i en god idé.

Disse unge mennesker og deres ideer er erhvervslivets fremtid - bare vent og se.

Der er også masser af mennesker, der ikke ligger søvnløse på grund af nedturen i økonomien. Her tænker vi på iværksættere. De giver ikke op, når de møder en udfordring. Tværtimod.

Eller tænk på, at der lige nu i små som store, i nye som gamle virksomheder bliver gjort en stor indsats for at redde arbejdspladser.

Og mens I læser dette, knokler forskere på laboratorier verden over for at fravriste det menneskelige genom dettes hemmeligheder og udvikle behandlingsmetoder, man ikke troede mulige. I kan godt gå ud fra, at de fleste af dem - ja måske dem alle - næres af et brændende ønske om at redde liv - en skønne dag måske livet hos én, I holder af.

I kan også godt gå ud fra - eller måske vi skulle sige så nogenlunde gå ud fra - at Tiger Woods til april leverer en overmenneskelig præstation ved US Masters, og at verden vil gispe af beundring og glæde over, at han er tilbage.

Vær ligeledes forvissede om, at en mor og en far vil kæmpe for at holde tårerne tilbage, når deres første barn bliver student en lun forsommerdag inden så længe.

Vær forvissede om, at de ikke er alene.

Vær forvissede om, at for hver tåbe, som har en anløben etik, og som undergraver erhvervslivet, er der 98 eller 99 ærlige, hårdtarbejdende mennesker, der er fast besluttede på at gøre det rigtige. De trækker det længste strå, kan I godt være forvissede om.

Vær forvissede om, at der ud af moradset på Capitol Hill dukker en person, der har handlet heltemodigt i relation til tværpolitisk ledelse, og den person vil vise os, hvad offentlig administration virkelig vil sige.

Vær forvissede om, at der vil være mere end én helt, når alt dette er fortid.

Vær forvissede om, at trafikradioen til sommer vil spille en ny melodi, som I ikke kan få ud af hovedet, fordi den er så god. Musikken forstummer aldrig, så meget er sikkert og vist.

Vær forvissede om, at vi inden så længe vil se tilbage på disse vanskelige tider og sige, at det gjorde ondt, men at vi arbejdede hårdt og lærte så meget, at risikoen for, at det sker igen, er blevet mindre.

Vær helt og aldeles forvissede om, at den første hotter, I sætter til livs, når udendørssæsonen går i gang på det lokale stadion, smager himmelsk, og at nummer to heller ikke vil være så ringe endda.

Og vær endelig forvissede om, at vi kun har nævnt nogle få af alle de faktorer, der kan få de mørke skyer til at sprede sig. Fortsæt selv.

BRANCHENYT
Læs også