Frygt for tyndt G20-topmøde

topmøde Udkastet til slutkommuniké fra denne uges topmøde i London er lækket, og det synes ikke at indfri forventningerne.

London

Ingen koordineret global stimulanspakke og ingen friske penge til at sætte hjulene i gang eller bekæmpe massearbejdsløshede.

Det synes at blive budskabet, når stats- og regeringscheferne fra G20-landene i morgen aften samles til topmøde i London.

Inden for de seneste 24 timer har flere af de deltagende lande forsøgt at nedtone forventningerne til topmødet, og det politiske spil op til G20-topmødet er for alvor i gang efter, at udkastet til slutkommuniké er blevet lækket først i det tyske ugemagasin Der Spiegel og siden i dagbladet Financial Times i værtslandet Storbritannien.

Allerede i tredje afsnit af udkastet til slutkommuniké står det klart, at G20-landene blot opremser allerede gennemførte finanspolitiske tiltag og bankpakker og den forventede effekt heraf, men der bliver ikke tale om den storstilede globale stimulanspakke, som bl.a. de britiske værter havde håbet.

Demonstrationer
Det nærer frygten for, at topmødet vil blive tolket som et nederlag, der vil forværre krisen og mindske sandsynligheden for fornyet økonomisk aktivitet fra 2010.

Denne dimension vil blive forstærket, hvis de bebudede demonstrationer i London kommer til at sætte den mediemæssige dagsordenen på bekostning af selve topmødet og dets politiske indhold.

Da selve topmødet på torsdag kun har fire timer til reelle politiske drøftelser, har det længe stået klart, at så godt som hele forarbejdet har skullet gøres af finansministre, diplomater og embedsmænd.

Derfor har de britiske værter cirkuleret flere udkast til slutkommuniké til de deltagende lande. Reaktionerne herpå har ført til reviderede udkast, og det er disse storpolitiske mellemregninger, der nu er lækket til medierne, da det endelige udkast først ventes at ligge klar umiddelbart før, at stats- og regeringscheferne i morgen aften samles til reception på Buckingham Palace efterfulgt af en officiel middag i den britiske premierministers residens i Downing Street 10.

I det omfang, at stats- og regeringscheferne måtte nå at komme med bemærkninger, vil et revideret udkast blive udarbejdet natten til torsdag og først ligge klar torsdag morgen, når G20-topmødet formelt begynder.

Forventninger nedtones
Der kan være mange grunde til, at udkastet til slutkommuniké er blevet lækket.

For værtslandet kan de være bekvemt at nedtone forventningerne ved at gøre hovedindholdet kendt.

Finansmarkederne har den seneste uge vist stabiliserende takter, og ingen af de deltagende lande ønske at se en global markedsnedsmeltning som reaktion på uindfriede forventninger. Ved at lade udkastet til slutkommuniké sive får pengemarkederne ro til at fordøje de ofte flertydige diplomatiske vendinger, og af samme grund vil der næppe komme nævneværdige reaktioner, når det endelige kommuniké offentliggøres sent torsdag eftermiddag.

I det omfang, at udkastet måtte kollidere med nogle af de deltagende landes interesser, kan den indirekte offentliggørelse fremtvinge reaktioner som er nødvendige i den politiske dialog.

Nogle af de deltagende stats- og regeringschefer har ikke på forhånd tilkendegivet deres stilling, og det kan blive sværere for dem fortsat at lurepasse, når der nu er konkrete informationer at forholde sig til.

Af særlig interesse må kommunikéudkastet være for de lande, der klassificeres som skattely, da de utvetydigt får at vide, at der kommer sanktioner, hvis de ikke »forpligter sig til at følge internationale standarder for udveksling af informationer vedrørende skattemæssige forhold«.

BRANCHENYT
Læs også