Skærpede danske regler for dyretransporter

De danske særregler for dyretransporter skærpes nu yderligere. • Slagtesøer må i fremtiden maksimalt transporters otte timer. • Forslaget er formentlig på kanten af EU-retten.

Folketinget vil nu én gang for alle blokere de omdiskuterede transporter af danske slagtesøer, der skal til tyske slagterier. Et bredt folketingsflertal vedtager i dag en betænkning, der forbyder transport af slagtesøer i mere end otte timer. Det sker ved at lukke et smuthul i reglerne, som hidtil har gjort det muligt at forlænge transporterne ved at lade søerne overnatte i samlestalde nær den dansk-tyske grænse.

»Det er en god dag for dyrevelfærden. Vi får nu sat en stopper for, at slagtesøer kan transporteres i mere end otte timer, og vi forhindrer samtidig, at dyrene udsættes for unødige lidelser i samlestaldene,« siger Per Clausen, Enhedslisten.

Dyrene slås i stalden
Omkring 200.000 danske slagtesøer bliver hvert år transporteret til tyske slagterier. Transporterne har siden 2007 været omfattet af en dansk særregel, som indebærer, at transporttiden maksimalt må vare otte timer.

Det har hidtil været muligt at omgå denne særregel ved at lade dyrene opstalde i seks timer i samlestalde nær grænsen. Herefter er grisenes transporttid nulstillet, og transporten kan fortsætte yderligere otte timer og dermed nå frem til de tyske slagterier.

Morgenavisen Jyllands-Posten har dokumenteret, at slagtesøerne benytter størstedelen af tiden i samlestaldene til at slås. En del dyr får så alvorlige skader under kampene, at de må aflives.

På kant med EU-regler
Derfor vil folketingsflertallet afskaffe muligheden for at benytte samlestaldene. Det vil gøre grænsen på otte timer definitiv. Folketingsflertallet understreger, at den skærpede danske særregel skal udformes, så den ikke strider mod EU-retten.

»Den danske stat er allerede stævnet af et tysk slagterselskab, som mener, at de nuværende danske særregler for transport af søer udgør en teknisk handelshindring. Det virker besynderligt, at Folketinget vil skærpe særreglerne yderligere, inden den verserende sag er afgjort,« mener Hans Aarestrup, direktør i Landsforeningen af Danske Svineproducenter.

Foreningen har de seneste år rejst en række sager mod forskellige danske særregler for dyretransporter.

»EU's transportregler gælder i alle EU-lande, og de åbner ikke mulighed for, at Danmark kan indføre forbud mod at transportere slagtesøer i over otte timer,« mener Hans Aarestrup

DF vil udfordre EU
Det fremgår af Folketingets betænkning, at især Dansk Folkeparti tager afslappet på faren for, at en ny dansk særregel vil stride mod EU-retten:

»Det er Dansk Folkepartis klare opfattelse, at man skal udfordre EU-systemet på dyrevelfærdsområdet, før der sker noget. Dansk Folkeparti vil gøre en særlig indsats for, at dyrene har det godt, uanset hvad EU siger,« hedder det i beretningen.

BRANCHENYT
Læs også