TV 2 overdrev gældsproblemer

TV 2's gæld blev næsten en kvart mia. kr. mindre end selskabets forventninger. • Selskabets ledelse afviser, at de negative forventninger var beregnet på at lægge pres på politikerne.

Ledelsen på TV 2 meddelte sidste år, at man forventede en gæld på 850 mio. kr. - den endte i 2008 på 622 mio. kr.

Det er ikke dokumenteret, at TV 2 overdriver sine problemer, men det er uden for diskussion, at de i hvert fald ikke er blevet underspillet.

Heller ikke når det gælder virksomhedens høje gældsniveau, er der overensstemmelse med de udmeldte forventninger og det realiserede.

Gælden faldt
Tidligere spåede TV 2-ledelsen, at man ultimo 2008 ville have en gæld på 850 mio. kr., men i årsregnskabet står det at læse, at tallet er endt næsten en kvart mia. kr. bedre end det: 621,8 mio. kr. er gælden på - 57 mio. kr. større end ved sidste regnskabsfremlæggelse.

Her forudsagde man ellers, at gælden ville vokse med mere end 300 mio. kr.

I regnskabsmeddelelsen skriver ledelsen, at der er betydelige sæsonudsvingninger i TV 2's forretning, og at den rentebærende gæld i løbet af året har været oppe på 839 mio. kr., men at gælden er lavere end ventet på grund af forbedringen i resultatet og en lavere binding i tilgodehavender.

Eldrup: Intet fordækt
TV 2's adm. direktør Merete Eldrup forsikrer, at der ikke er tale om et fejlskud, og der er ikke noget odiøst i, at gælden har udviklet sig mere positivt end forventet.

»I 2007-regnskabet forventede vi jo et underskud på 120-140 mio. kr., og nu får vi et overskud på 18 mio. kr. - alene det ville jo næsten have bragt gælden derop, og undervejs har vi også næsten været deroppe,« siger hun.

Og over for bankerne har det ikke været et mål at male et så sort et billede som muligt. Tværtimod.

»Vi ville da have det til at se lyst ud, og i de tal, vi fremviste bankerne, regnede vi med et kæmpe overskud for 2009. Vi har lagt det helt åbent frem for dem, der skulle se det.«

Beskyldninger
Konkurrenterne med SBS i spidsen har længe beskyldt TV 2 for at overdramatisere sine driftsproblemer, og i sidste uge fik fagbladet Journalisten Morten W. Langer, chefredaktør på Økonomisk Ugebrev, til at gennemgå TV 2's regnskaber, og han kom frem til samme konklusion.

Målet skulle være at få politikerne til at indføre brugerbetaling på den kriseramte hovedkanal.

Det lykkedes den 9. januar, da et bredt politisk flertal sagde god for brugerbetaling fra 2012. TV 2 havde dog selv ønsket, at det skulle ske allerede fra 2010.

TV 2's adm. direktør, Merete Eldrup, har tidligere sagt til epn.dk, at hun ikke mener, at TV 2 fik noget som helst på kort sigt i det politiske forlig.

Sidste år måtte TV 2 ty til et statslån på 500 mio. kr., da bankerne ikke ville stille yderligere kreditter til rådighed.

BRANCHENYT
Læs også