Fuldmagt alternativ til værgemål

En ægtefælles kan kun råde over sin egen formue, så hvis den anden ægtefælle bliver dement, skal denne have en værge.

Spørgsmål: Jeg har et spørgsmål om, hvordan ægtefæller sikrer sig bedst muligt ved sygdom hos den ene ægtefælle, således at den raske ægtefælle stadig kan leve et økonomisk uafhængigt liv.

Hvordan sikrer et ægtepar sig økonomisk, så den raske person ikke kommer i klemme økonomisk ved ikke at måtte sælge sommerhus eller parcelhus? Hvis eksempelvis en af parterne får et slagtilfælde eller rammes af demenssygdom og må tilbringe resten af sin levetid på plejehjem uden at kunne tænke selv. Måske umyndiggjort eller har fået en værge? Eller dette endnu ikke er sket.

Vi er et ægtepar, der har været gift i mere end 30 år. Da vi købte hus og sommerhus, var det normalt, at kun mandens navn blev skrevet på skødet, hvilket vi også har gjort.

Vi har fælleskonto, hvor begge vores løn indsættes på, og har hver sit hævekort til denne konto. Herfra hæves også til betalingsservice.

Hvis jeg bliver syg, kan min kone ikke sælge huset, men det kan hun alligevel ikke, selvom vi begge står på skødet med 50 pct. hver. Hun kan vel kun tage lån op til de 50 pct. af værdien?

Hvad med en gensidig generel fuldmagt, som vi udfærdiger nu, og som skal gælde fremover. Selv om den er indgået nu, hvor vi begge er sunde og raske, træder den så ud af kraft, hvis en af os bliver syge?

Det er helt sikkert, at vi begge ønsker, at den raske har fuld råderet over vore samlede formue, så vedkommende kan leve et økonomisk uafhængigt liv...

BRANCHENYT
Læs også