Arvinger hæfter ikke for afdødes gæld

Hvis en pension eller forsikring skal ovwegå til en begunstiget, kan kreditorerne ikke gøre udlæg i de penge.

Spørgsmål: Jeg har været ansat i den finansielle branche til 20. maj 2009, da jeg gik på folkepension m.m.

I 2001 led min økonomi et voldsomt knæk i forbindelse med 11/9 (terrorangrebet).

Jeg var med på it-boblen og blev tvunget til at sælge på et særdeles uheldigt tidspunkt. Det betød, at jeg siden da har haft en stor gæld til Skat, som jeg løbende betaler af på hver måned.

Spørgsmålet er nu:

Da jeg ikke på nogen måde kommer til at kunne betale denne gæld ud i levende live, og jeg ingen aktiver har af økonomisk art, hvordan er så mine arvinger (min søn) stillet, når jeg dør?

Jeg tænker for det første på de garanterede pensioner, der vil være tilbage, hvis jeg dør før mit 85. år? Min søn står som "nærmeste pårørende" i forsikringsselskaberne og i bankerne med sikrede ratepensioner.

Vil disse ydelser ikke blive udbetalt uden om enhver kreditor (altså også Skat), selv om mit bo i øvrigt må betragtes som insolvent? Boets værdi vil vel være ca. 100.000 (musikinstrumenter).

Jeg går endvidere ud fra, at min søn ikke på nogen måde kan hæfte for skattegæld?På forhånd tusind tak

K.N.

Svar: Jeg har ikke på baggrund af de sparsomme oplysninger i Deres brev mulighed for at foretage en nærmere vurdering af Deres konkrete situation.

Helt generelt kan jeg dog oplyse, at hvis De - på den i loven foreskrevne måde - har indsat Deres søn som begunstiget til at modtage en forsikringssum eller en pensionsopsparing ved Deres bortgang efter de regler, der gælder for de pågældende forsikrings- og pensionsordninger, og skal forsikringssummen eller opsparingen udbetales ”uden om boet”, vil forsikringssummen eller opsparingen som udgangspunkt tilfalde Deres søn, uanset boets økonomiske status.

De kreditorer, der har krav mod dødsboet, herunder Skat, kan således som udgangspunkt ikke søge sig fyldestgjort i forsikringssummen eller opsparingen efter udbetalingen af summen til den begunstigede.

Et andet spørgsmål er, om en ægtefælle eller andre arvinger kan gøre krav på at modtage en andel af forsikringssummen eller opsparingen. Jeg har omtalt denne problemstilling og reglerne herom i Spørg om Penge den 16. juni 2007...

BRANCHENYT
Læs også