Bindende svar - nu til tiden

For første gang lever skattemyndighederne op til egne mål for sagsbehandlingstiden i sager om bindende svar. Rigsrevisionen har i flere år fulgt Skats arbejde tæt.

For første gang lever Skat op til sin egen målsætning, når det handler om at behandle sager om bindende svar.

Skatteydere kan bede om et bindende svar, hvis de vil have sikkerhed for, hvordan Skat stiller sig til et konkret skattespørgsmål.

Indtil nu har Skat ikke været i stand til at leve op til sit eget mål om at afslutte 90 pct. af sagerne i løbet af 90 dage, men sidst i maj meddelte Skat, at der i 2008 kom styr på det område.

»Vi har ydet en stor indsats for at få sagsbehandlingstiden på bindende svar ned. Det er lykkedes på bedste vis, og vi ligger faktisk over vores mål,« siger told- og skattedirektør Ole Kjær fra Skat.

Rigsrevisionen på sagen


..

BRANCHENYT
Læs også