Søskende-hjælp med omtanke

Søskende kan inden for visse rammer hjælpe hinanden uden noget skatteretligt efterspil.Men bistand til en kriseramte bror eller søster bør dog foretages med omtanke.

! Midt i Finanskrisen har Skatterådet med en ny afgørelse sat fokus på økonomiske dispositioner mellem søskende. Bistand til søskende har gennem mange år haft skattevæsenets bevågenhed. Men praksis viser, at søskende inden for visse rammer kan bistå hinanden uden noget skatteretligt efterspil.

En af de velkendte problemstillinger i dansk skatteret er beskatningen af gaver og andre overførsler mellem nærtstående personer. Skattevæsenets opgave er her at sikre, at sådanne gaver m.v. beskattes korrekt og behørigt.

Centralt står her selvsagt gaver mellem forældre og børn og tilskud mellem selskab og aktionær. Skattevæsenet vil her undersøge, om der er ydet gaver eller tilskud, og i så fald størrelsen af gaven eller tilskuddet.

I familieforhold skal der svares afgift af gaver fra forældre til børn. Består gaven i et aktiv, vil gaveoverdragelsen endvidere kunne udløse indkomstskat hos forældrene på samme måde, som hvis aktivet blev solgt til tredjemand. Det gælder f.eks. ved overdragelse af en ubebygget sommerhusgrund fra forældre til børn.

Overføres værdier fra selskab til aktionær, skal der svares udbytteskat eller eventuelt indkomstskat af værdierne. Ved overdragelse af aktiver fra selskab til personaktionær skal selskabet herudover avancebeskattes af en eventuel fortjeneste ved overdragelsen af aktivet. Overdrages værdier fra personaktionær til selskab, skal selskabet tilskudsbeskattes og aktionæren eventuelt herudover avancebeskattes.

Søskende


..

BRANCHENYT
Læs også