Kursfald trods nedjusterede prognoser

De danske obligationsrenter begyndte at stige, mens ECB-chef Trichet talte, og det endte torsdag med rentestigninger og kursfald.

Det skete til trods for, at ECB nedjusterede BNP-prognoserne, og samtidig holdt døren svagt åben for rentesænkninger.

I den sene handel leverede Nationalbanken den ventede indsnævring af rentespændet til eurozonen. Nationalbanken sænkede renten 0,1 procentpoint til 1,55 pct. og dermed indsnævredes renteforskellen til eurozonen fra 0,65 til 0,55 procentpoint. Det var på linje med forventningerne, dog havde enkelte håbet på en lidt større rentesænkning på 15 basispoint.

»Med renteændringerne er der indført en marginal mellem udlånsrenten og indskudsbevisrenten på 0,1 procent. Formålet med rentemarginalen er at give penge- og realkreditinstitutterne et incitament til i højere grad at udligne indbyrdes likviditetsforskelle via pengemarkedet frem for at bruge Nationalbankens faciliteter,« forklarede Nationalbanken.

Den Europæiske Centralbank fastholdt sin rente på 1,0 pct., hvilket var helt på linje med forventningerne, dog holdt centralbankchef Trichet døren en anelse åben for at renten stadig kan sænkes trods det lavere niveau.

»Grunden til, at renterne steg, imens Trichet talte, kan være, at enkelte havde ventet mere, hvilket også gælder de kvantitative lempelser. Trichet sagde, at opkøbene af obligationer vil løbe fra juli til juni næste år, og at det er obligationer med en BBB-rating, der er i spil med hensyn til opkøb,« udtalte analytiker Troels Theill Eriksen fra Nordea til RB-Børsen.

Analytikeren bemærkede, at ECB sænkede sine forventningerne til BNPet, og ECB er også mere negativ med sine nye prognoser, end vi er. ECB venter nu en negativ BNP-vækst i år på 5,1 pct. til 4,1 pct. mod en forventning i marts på minus 3,2 pct. til minus 2,2 pct.

For næste år ventes nu en BNP-vækst i intervallet minus 1,0 pct. til plus 0,4 pct. mod en forventning i marts på mellem minus 0,7 pct. og plus 0,7 pct.

BRANCHENYT
Læs også