En hyttte er ikke nok til at undgå skat

En landsretsdom har tilkendegivet, at en bygning på 12 kvm uden vand, varme, el, toilet m.v. ikke var egnet som fritidsbolig. Et skattefrit salg kunne derfor ikke komme på tale.

? I 2000 købte vi et sommerhus + en tom grund ved siden af.

Vi påtænker at bygge et lille hus på grunden som gæstehus og til eget brug som weekendhytte (så skal "det store apparat" ikke sættes i gang med opvarmning, rengøring o.s.v.)

Vort spørgsmål går på:

1) I tilfælde af salg af TOM grund - hvordan er beskatningen af forskellen på salgs- og købspris? Der bliver vel fratrukket et beløb for hvert år, vi har ejet grunden. Vi har jo haft udgifter til ejendomsskat og kontingent til grundejerforening. Betyder det noget, hvis vi betaler for el- og vandtilslutning?

2) Hvis vi bygger en "hytte", som vi også selv vil bruge, hvor stor skal den så være for at undgå beskatning? Skal der være indlagt strøm og vand eller er det o.k. som "primitiv" hytte som kontrast til "luksushuset"?Venlig hilsen

IMO Skive

! Vedrørende Deres første spørgsmål kan jeg oplyse, at fortjeneste ved salg af en ubebygget grund skal beskattes. Fortjenesten beskattes som kapitalindkomst og dermed i værste fald med op til højeste marginale beskatning.

Til brug for opgørelsen af skattetilsvaret skal der udarbejdes en opgørelse af Deres skattepligtige avance ved salget. Den skattepligtige avance er ikke nødvendigvis sammenfaldende med Deres realøkonomiske fortjeneste ved salg af ejendommen.

Som nævnt ved flere tidligere lejligheder i Spørg om Penge opgøres den skattepligtige avance i hovedtræk som forskellen mellem på den ene side Deres salgssum og på den anden side Deres anskaffelsessum (købesum) for ejendommen med tillæg af udgifter til senere forbedringer på ejendommen. Senere forbedringer vil eksempelvis være opførelse af en ny bygning på grunden, herunder betaling for vand- og eltilslutning.

Deres anskaffelsessum for grunden skal endvidere forhøjes med et tillæg på 10.000 kr. for anskaffelsesåret og hvert af de efterfølgende kalenderår, hvori De har ejet ejendommen. Dette tillæg gives dog ikke for det kalenderår, hvori ejendommen sælges, medmindre salget sker i samme kalenderår som købet.

Detaljerede regler

..

BRANCHENYT
Læs også