Analyse: Optimismen smitter af på kursen

Risiko for, at Group4Falcks optimistiske mål ikke indfries. Umiddelbart synes markedet at lægge ledelsens optimistiske mål for vækst, overskudsgrader og synergier ved fusionen mellem Group 4 Falcks security service-aktiviteter og Securicor til grund for værdiansættelsen.

Men vi vurderer, at der er betydelige operationelle risici i sammenlægningsfasen, som ikke afspejles i kursen.

EBITA steg i 2003 med 1,9 pct. til 1.706 mio. kr. i overensstemmelse med de nedjusterede forventninger, og koncernens omsætning blev øget med 7,2 pct. til 34,5 mio. kr., idet den underliggende forretning udviste en vækst på 16 pct., og den organiske vækst 4,5 pct. Samlet faldt EBITA-margin fra 5,2 til 4,9 pct., men Vagt udviste en fremgang fra 5,3 til 5,5 pct. Det er positivt, at såvel den organiske vækst som EBITA-margin er øget i fjerde kvartal, og der er således en positiv udvikling for Group 4 Falcks kerneforretning. Cash flow fra driftsaktivitet blev desuden øget med 17,6 pct. i 2003 til 1.630 mio. kr...

Læs også