Dom kan ændre insiderlov

Højesteretsdom i Midtbank-sagen går stik imod bagmandspolitiets og Finanstilsynets fortolkning af insider-forbuddet. Finanstilsynet åbner for lovstramning.

Bagmandspolitiet og Finanstilsynet er gået i tænkeboks for at finde ud af, om der er behov for at anbefale økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) en stramning af loven om værdipapirhandel. Det sker, efter at samtlige syv dommere i Højesteret i går frifandt den tidligere Midtbank-top for ulovlig insiderhandel.

Højesteret slog fast, at man godt kan handle aktier med intern viden, hvis man ikke har misbrugt den interne viden gennem »uhæderlig adfærd«, og det strider mod den hidtidige opfattelse af loven hos både bagmandspolitiet og Finanstilsynet, der administrerer værdipapirhandelsloven...

BRANCHENYT
Læs også