PFA: Behov for nye standarder

Danskerne sparer mere op til pensionen end nogensinde før, men sektoren plages af et forældet garantisystem, som kan gøre det svært på langt sigt at give et ordentligt afkast.

PFA Pension gør op med det mangeårige tovtrækkeri om fremtidens pensioner. Når regeringens Bremer-udvalg ikke kan finde en løsning, må sektoren selv træde til. PFA's direktør, Henrik Heideby, opfordrer til, at de store pensionsselskaber sammen prøver at sætte fælles standarder for pensionerne.

Problemet for pensionsselskaberne er det samme: Nemlig de høje garantier på 4,5 pct. kombineret med det lave renteniveau. Men løsningerne er vidt forskellige. Stort set alle selskaber har de seneste par år introduceret nye pensionstyper...

BRANCHENYT
Læs også