Obligationer: Endnu en stille handelsdag

Under lidt spredte porteføljejusteringer op til weekenden siksakkede det danske obligationsmarked sig gennem fredagen, og ved lukketid var kursbevægelserne uensartede med højere tendens.

Under formiddagens handel lå obligationsmarkedet på det nærmeste i dvale, fordi investorerne savnede brugbare signaler, der kunne danne grundlag for nye beslutninger. Men de kom ikke, og da fredagen samtidig var fattig på vigtige nøgletal fra såvel USA som Europa, fandt mange markedsdeltagere det klogest at holde lav profil.

Lidt støtte fik de europæiske obligationer dog fra udviklingen i valutamarkedet, idet euroen de seneste dage er steget i værdi over for den amerikanske dollar. En styrkelse af euroen dæmper importpriserne i eurozonen og dermed inflationen, hvilket har en gunstig indflydelse på de rentebærende papirer...

Læs også