Fondsmæglere fordobler indtjening

Kurtager, gebyrer og provisionsindtægter er fondsmæglernes vigtigste indtægtskilde

De danske fondsmæglerselskaber havde det rigtig godt i 2003. Indtjeningen voksede med 112 pct. til 307 mio. kr., hvilket især skyldes større indtægter fra kurtager, gebyrer og provisionsindtægter. 2003 blev således det bedste år efter rekordåret 2000, da indtjeningen nåede op på 339 mio. kr.

Antallet af fondsmæglerselskaber var ved udgangen af 2003 på 28. Tallet har gennem de seneste fem år stort set været uændret, men dækker alligevel over store udskiftninger. I fem-års perioden har været 41 forskellige selskaber i branchen. Ifølge Finanstilsynets årlige rapport over markedsudviklingen er mange af de selskaber, som har bevæget sig ind og ud af branchen, forholdsvis store, og det vanskeliggør en sammenlignng over tid...

BRANCHENYT
Læs også