Obligationer: Lille reaktion på FOMC

Mange investorer drog et lettelsens suk efter FOMC-mødet i USA onsdag aften, men reaktionen på det pengepolitiske møde var behersket, og i løbet af torsdagen bevægede obligationerne sig kun inden for snævre intervaller.

Den amerikanske rentestigning på et kvart point var ventet af de fleste investorer og fik derfor ingen større betydning for kursdannelsen i torsdagens hjemlige obligationsmarked. Det samme gjaldt de kommentarer, som Federal Reserve knyttede til mødet, og det beroligede de markedsdeltagere, som havde frygtet indikationer på mere aggressive rentestigninger i de kommende måneder.

Heller ikke udfaldet af torsdagens ordinære rådsmøde i Den Europæiske Centralbank bød på overraskelser, for som ventet blev den toneangivende rente i eurozonen fastholdt på 2,0 pct. Lidt malurt kom der alligevel i bægret, for efter mødet kom chefen for ECB, Jean-Claude Trichet, med udtalelser vedrørende inflationen, og de gav anledning til lidt panderynker...

Læs også