Danske Bank i top

Danske Bank er en af kun godt 30 bank- og realkreditkoncerner i verden, der scorer næsthøjeste karakter hos det internationale kreditvurderingsbureau Moody's. Foruden den danske storbank er Svenska Handelsbanken eneste nordiske bank på listen.

Moody's skriver i bankens karakterbog, at løftet fra Aa2 til Aa1 af bankens langfristede kreditværdighed hænger sammen med bankens dominerende position på hjemmemarkedet kombineret med en fornuftig platform i Norge og Sverige.

Samtidig roses banken for sin stramme omkostningsstyring efter fusionen med RealDanmark og for sin lave risikoprofil...

Læs også