Fondsbørsen og ATP i samarbejde om folkebørs

Københavns Fondsbørs og ATP har indgået et strategisk samarbejde, så ATP kan gennemføre sine planer om at etablere en såkaldt folkebørs, hvor danskerne selv kan investere deres midler i den Særlige Pensionsparing (SP).

Ifølge en pressemeddelelse tirsdag indebærer samarbejdet blandt andet, at Københavns Fondsbørs stiller sit handelssystem til rådighed, så handlerne på Folkebørsen kan ske så effektivt som muligt.

Samtlige handler mellem ATP's fondsmæglerselskab og ATP (SP-opsparingen) bliver indberettet til Fondsbørsen og offentliggjort for at sikre gennemsigtighed, og Fondsbørsen vil tillige føre kontrol med, at investeringsforeningerne overholder oplysningskravene og sikre, at eksempelvis foreningernes indre værdi bliver offentliggjort dagligt i Fondsbørsens Kursliste, på Fondsbørsens hjemmeside og udsendt til alle Fondsbørsens informationsmodtagere - herunder danske dagblade...

Læs også