LD øgede formuen med 12,5 pct. i 2003

Fremtidige pensionister fik forsødet deres drømme en del, da Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) mandag gjorde status over investeringerne for 2003.

Samlet gav investeringerne et afkast på 14,3 pct. Det gode resultat betød, at LD's medlemmer generelt fik forøget værdien på deres pension: LD-pensionen steg med 12,5 pct.

Særligt afkastet på aktier har været godt. Alene investeringerne i danske aktier gav et afkast på 31,1 pct, mens de udenlandske kun gav knap det halve. Her har den svage amerikanske dollar haft en dæmpende effekt på væksten...

Læs også