Dansk Bank sparer sig til vækst

Danske Bank har i det forløbne år sparet sig til en lille vækst i sin basisforretning. Før omkostninger faldt basisindtægterne fra 27 milliarder kroner til 26,9 milliarder kroner.

Men da driftsomkostningerne samtidig er faldet fra 15,5 milliarder kroner til 14,8 milliarder kroner ender banken med en fremgang i basisindtjeningen fra 11,6 til 12,1 milliarder kroner.

Samlet endte banken med et rekordresultat før skat på 13 milliarder kroner mod 11,1 milliarder kroner året før. Blandt andet er bankens indtjening på værdipapirer mere end fordoblet...

Læs også