SAS sælger ejendomme til Keops

SAS vil sælge fem domicilejendomme til Keops i en sale-and-lease-back aftale, der vil give SAS en gevinst 500 mio. svenske kr. (416 danske kr.), og reducere SAS' nettogæld med op til en mia. svenske (830 mio. danske) kr.

Aftalen er et led i SAS' øgede fokusering på kerneforretningen, og skal give SAS øget fleksibilitet ved fremtidige tilpasninger af kontor-faciliteter. Samtidig udgør aftalen et nyt investeringskoncept hos Keops.

Den samlede købesum udgør 881 kr., der bl.a. finansieres ved udstedelse af erhvervsobligationer, som sikres ved indirekte pant i ejendommene, og som udbydes til salg i samarbejde med en række lokale og regionale pengeinstitutter, som har været med til at udvikle det nye investeringskoncept. Pengeinstitutterne er medejer af et nyt aktieselskab, som ejendommene placeres i. SAS har indgået lejeaftaler med løbetider på mellem 10 og 15 år...

Læs også