Bonde Nielsen og de ukendte russere

Det er ikke kun den kontroversielle forretningsmand Jan Bonde Nielsen, der gennem investeringsselskabet Greenoak er interesseret i at købe FLS Industries.

Også ukendte russiske olie-investorer fra området mellem det Kaspiske Hav og Sortehavet kan blive medejere af selskabet. Det sker, hvis Greenaok og det øvrige køberkonsortium får held til at overtage FLS-koncernen.

Årsagen er, at Greenoak, der efter alt at dømme råder over en egenkapital på over 900 mio. kr., har et ukendt antal russiske investorer i sin ejerkreds...

Læs også