Kritik af FLS

Der bør være åbenhed om det ekstra honorar til bestyrelsesformanden i FLS Industries, siger kritikere. Den hæderkronede FLS Industries mødes nu af hård kritik på grund af hemmlighedskræmmeriet om bestyrelsesformand Jørgen Wornings ekstrabetaling.

FLS skriver i sit regnskab, at "selskabet har indgået en uopsigelig aftale" med Jørgen Worning, men for det første bør sådan en aftale godkendes af generalforsamlingen, og for det andet bør aktionærerne vide, hvor mange penge aftalen handler om, siger Mads Øvlisen, bestyrelsesformand i Novo Nordisk og medlem af Nørby-udvalget, som i 2001 udgav sin rapport om god selskabsledelse i Danmark.

»Jeg vil ikke give FLS karakter, men jeg vil generelt sige, at formands- og bestyrelsesaflønning er et anliggende for generalforsamlingen. Aktionærerne skal kunne tage stilling til og have fuld indsigt i, hvordan formand og bestyrelse aflønnes. Det gælder også, hvor meget de får,« siger Mads Øvlisen...

BRANCHENYT
Læs også