Midtbanksagens forløb

Sagen om insiderhandel i Midtbank begyndte for to år siden.

4. maj 2000: Chefen for Handelsbankens investeringsbank, Jens Kragh, ringer og skriver til Midtbanks formand Ib Schmidt Hansen. Kragh konstaterer, at Handelsbanken »med interesse har fulgt Midtbanks strategiske udmeldinger« og gerne vil mødes med Ib Schmidt Hansen for at fortælle om »den rolle, Handelsbanken gerne vil spille i dansk bankvæsen«. 9. august 2000: Ib Schmidt Hansen, Steen Hove og Eskild Thygesen mødes i Odense med Jens Kragh og chefen for Handelsbanken i Danmark, Pär Boman. Efter mødet vurderer Steen Hove, at kontakten »vel reelt var en første forsigtig sondering og en mulighed for gensidigt at se hinanden an«. 24. august 2000: Ib Schmidt Hansen køber 850 Midtbank-aktier til kurs 268 til sit private pensionsdepot. 27. september 2000: Schmidt Hansen, Thygesen og Hove mødes med Handelsbankens Jens Kragh og Pär Boman i Billund. Handelsbanken tilbyder en overkurs på 70 pct. for Midtbank, men bliver afvist. 4. oktober 2000: Steen Hove indikerer over for Pär Boman, at et købstilbud, der svarer til tre gange Midtbanks egenkapital, nok vil være acceptabelt. 5. oktober 2000: Handelsbanken sikrer sig i al hemmelighed en reel forkøbsret til den 10 pct. aktiepost i Midtbank, som Lønmodtagernes Dyrtidsfond ejer. 16. november 2000: Midtbank køber 10.000 af sine egne aktier tilbage fra Danske Bank-koncernen til kurs 277 og sælger aktierne videre til lokale midtjyske investorer. 27. november 2000: Midtbank køber yderligere 15.000 af sine egne aktier tilbage fra Danske Bank-koncernen til kurs 277 og sælger aktierne videre til lokale midtjyske investorer. 14. december 2000: Handelsbankens Pär Boman henvender sig igen til Ib Schmidt Hansen for at stable et nyt møde på benene. 4. januar 2001: Hove og Boman mødes på Hotel Globetrotter i København. De to taler om en sammenlægning af Midtbank og Handelsbanken, og Hove gentager, at et købstilbud på tre gange Midtbanks egenkapital næppe vil blive afvist i bestyrelsen. Boman er åben for videre dialog. 15. januar 2001: Midtbank-bestyrelsen enes om, at en pris på tre gange egenkapitalen er et udgangspunkt for forhandling, men ikke ultimativt. Steen Hove udarbejder et notat om muligheder og problemstillinger ved en sammenlægning og får i opdrag at undersøge sagen nærmere. 29. januar 2001: Hove og Boman aftaler at mødes på ny den 7. februar. 2. februar 2001: Danske Banks realkreditselskab Realkredit Danmark (RD) tilbyder, at Midtbank kan købe 104.288 Midtbank-aktier tilbage, som RD ikke ønsker at eje længere. 6. februar 2001: Midtbank køber aktierne tilbage fra RD til kurs 330 og fremlægger regnskab senere på dagen. Dermed overtræder Midtbank sine egne og fondsbørsens regler om ikke at handle egne aktier i tre uger op til et regnskab. Midtbank får senere en næse af fondsbørsen for sin handel. 7. februar 2001: Hove og Boman mødes igen. De to direktører er enige om alle hovedlinier og grundtanker bag en sammenlægning, men er dybt uenige om prisen for Midtbank. 11. februar 2001: Steen Hove udarbejder et notat om en mulig fusion med Handelsbanken til Midtbanks bestyrelse. Notatet rummer en stribe af de hovedpunkter, der siden kommer til at fremgå af Handelsbankens officielle købstilbud. 15. marts 2001: Midtbanks og Handelsbankens forhandlere mødes på Hotel Globetrotter, men kan ikke enes om prisen. Parterne går fra hinanden i vrede. 20. marts 2001: Hove mødes med Handelsbankens Boman og Kragh i Billund. Handelsbankens ledelse er nu parat til at betale mere for Midtbank. 11. april 2001: Midtbank-bestyrelsen godkender Handelsbankens købstilbud på kurs 850, hvorefter tilbuddet offentliggøres via fondsbørsen. Handelsbankens tilbud accepteres siden af Midtbanks aktionærer, og handelen er en kendsgerning. 4. oktober 2001: Finanstilsynet anmelder en stribe investorer til politiet for mistanke om ulovlig insiderhandel med Midtbank-aktier op til Handelsbankens købstilbud. 4. juli 2002: Bagmandspolitiet rejser tiltale mod Midtbanks tidligere ledelse for ulovlig insiderhandel. 19. februar 2003: Den store insidersag indledes ved byretten i Herning. 15. april 2003: Byretten afsiger dom i sagen efter otte retsmøder.

BRANCHENYT
Læs også