Ledigheden stiger

Alle 14 regionale arbejdsmarkedsråd venter, at antallet af ledige vil stige i 1. kvartal 2003 i forhold til samme kvartal 2002, oplyste Arbejdsmarkedsstyrelsen torsdag. Samlet set venter rådene, at ledigheden vil blive godt 167.000 i 1. kvartal 2003. Sammenlignet med 1. kvartal 2002, hvor ledigheden var på 155.595, svarer det til en stigning på godt 7 pct.

De regionale arbejdsmarkedsråd har endvidere vurderet udviklingen i beskæftigelsen i 1. kvartal 2003. Arbejdsmarkedsrådene i syv regioner forventer en uændret beskæftigelse, mens råd i seks regioner venter en mindre beskæftigelse end samme kvartal sidste år. Kun ét råd venter stigende beskæftigelse i 1. kvartal 2003.

Stigningen i ledigheden skal dels ses på baggrund af, at beskæftigelsen i flere regioner forventes at blive faldende i 1. kvartal 2003, dels at rådene vurderer, at der vil blive færre ledige i aktivering i 1. kvartal 2003.

Arbejdsmarkedsstyrelsen offentliggør en mere detaljeret beskrivelse af forventningerne til udviklingen på arbejdsmarkedet i 1. kvartal 2003 og 4. kvartal 2003 i marts 2003.

(www.netposten.dk - email: netposten@netposten.dk - tlf.: 33 33 99 26)..

BRANCHENYT
Læs også