Consenta Holding 1 kvt: Før skat -8,0 mio kr (-5,8 mio kr)

Nettoomsætningen i Consenta Holding for første kvartal udgør 336,2 mio. kr. mod 351,1 mio. kr. sidste år. Resultatet før skat for første kvartal af regnskabsåret blev -8,0 mio. kr. mod -5,8 mio. kr. sidste år.

De budgetterede omkostningsbesparelser blev næsten nået. Det manglende resultat i forhold til sidste år skyldes således reduceret omsætning primært i HT Defta Gruppen.

Koncernens ejendomme vil som følge af overgang til ny årsregnskabslov fremover blive optaget til dagsværdi. Ejendommene er under vurdering og forventes at have en dags-værdi over den bogførte værdi. Opskrivning til dagsværdi reguleres direkte over koncernens egenkapital i forbindelse med aflæggelse af koncernens halvårsrapport pr.
31.03.2003

Koncernen har med sine bankforbindelser aftalt forlængelse af kreditfaciliteter for 2003.

Koncernen forventer fortsat et væsentligt forbedret driftsresultat sammenholdt med sidste regnskabsår.

(www.netposten.dk - email: netposten@netposten.dk - tlf.: 33 33 99 26)..

BRANCHENYT
Læs også