Jeudan forventer fremgang igen i 2003

Selskabets ledelse forventer en forøgelse af den primære indtjening på omkring 30 pct. i 2003 svarende til en forrentning af egenkapitalen på ca. 10 pct., fremgik det torsdag af en fondsbørsmeddelelse.

Jeudans forventninger til indtjeningen i 2003 bygger på en videreførelse af den fastlagte strategi om lønsom vækst og ventes at indebære nye investeringer og fortsat fremgang i den primære indtjening.

Siden præciseringen ved årsskiftet 2001/2002 af Jeudans strategi om investering i og drift af kontor- og boligejendomme i København har Selskabet øget porteføljen i det centrale København med kontorejendomme for i alt 1,8 mia. kr. - senest med købet gårs dato af yderligere ni ejendomme for 528 mio. kr. - og solgt ejendomme uden for
strategiens fokusområde for i alt 1,4 mia. kr.

De samlede ejendomsinvesteringer udgør aktuelt 2,7 mia. kr. Med en egenkapital på omkring 900 mio. kr. og en tilstræbt egenkapitalandel på ca. 25 pct. har Jeudan en
yderligere investeringskapacitet i størrelsesordenen 1 mia. kr.

Ejendomsmarkedet er aktuelt præget af begrænset udvikling og en deraf følgende nedgang i udlejningsprocenten og en beskeden prisudvikling.

Jeudans forretningsmodel har vist pæne resultater i perioder med gode markedsforhold, men den er samtidig forholdsvis robust over for en afmatning i ejendomsmarkedet.

I en årrække har Jeudan bl.a. haft en udlejningsprocent på 97-99 pct. og påregner forsat at kunne fastholde et nogenlunde tilsvarende niveau.

(www.netposten.dk - email: netposten@netposten.dk - tlf.: 33 33 99 26)..

BRANCHENYT
Læs også