MT Holding nedjusterer resutatforventninger til underskud for 2002

Monberg & Thorsen nedjusterer resultatforventningerne for 2002 til et underskud på ca. 80 mio. kr. grundet en utilfredsstillende resultatudvikling i det delejede datterselskab MT Højgaard, fremgår det af en fondsbørsmeddelelse mandag.

Det er tredje gang i år at MT Holding må nedjustere deres forventninger.

I forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet har ledelsen i MT Højgaard konstateret en betydelig forværring af Buxton projektet, opførelse af
en cementfabrik i England. De samlede tab og hensættelser på dette projekt vurderes nu i størrelsesordenen 450 mio. kr. mod 210 mio. kr. i delårsrapporten for 3. kvartal.

Samtidig må det konstateres, at der i den øvrige del af entreprenørforretningen er nedmeldinger på visse projekter i 4. kvartal.

Samlet betyder det, at MT Højgaard for 2002 vil realisere et underskud før skat i størrelsesordnen 450 mio. kr. mod tidligere et underskud på 95 mio. kr. og et samlet underskud efter skat i størrelsesordnen 380 mio. kr., hvilket ledelsen betegner som yderst utilfredsstillende.

For at styrke kapitalgrundlaget i MT Højgaard har moderselskaberne besluttet at indskyde yderligere 300 mio. kr. i kapital i forbindelse med MT Højgaards kommende generalforsamling. Monberg & Thorsen andel heraf udgør 46 pct. svarende til 138 mio. kr.

For Monberg & Thorsen Holding betyder det, at forventningerne til årsresultatet nu reduceres til et underskud efter skat på ca. 80 mio. kr. mod et tidligere forventet overskud efter skat på ca. 50 mio. kr. Koncernens øvrige aktiviteter forventer at realisere de resultater, der blev oplyst i forbindelse
med delårsrapporten for 3. kvartal.

Endelig årsregnskab forventes udsendt den 26. marts 2003.

(www.netposten.dk - email: netposten@netposten.dk - tlf.: 33 33 99 26)..

BRANCHENYT
Læs også