Group 4 Falck sælger Wackenhut Resources

Group 4 Falck har i dag meddelt, at selskabet gennem dattterselskabet The Wackenhut Corporation har indgået aftale om at sælge Wackenhut Resources, som drives under firmanavnet Oasis Outsourcing, til investeringsfonden H.I.G. Capital, fremgård det af en fondsbørsmeddelelse mnandag.

I henhold til aftalen køber H.I.G. 80,1 pct. af aktierne i Oasis Outsourcing for USD 24 mio. (165 mio. kr.) kontant, der skal erlægges ved aftalens gennemførelse - svarende til 30 mio. USD (206 mio. kr.) for 100 pct. på gældfri basis.

Group 4 Falck er endvidere berettiget til en bonus på indtil 6 mio. USD, hvis H.I.G. sælger sin ejerandel i Oasis Outsourcing til beløb, der overstiger visse forud fastsatte værdier.

Group 4 Falck vil fortsat eje de resterende 19,9 pct. aktier i Oasis Outsourcing med henblik på salg på samme vilkår som H.I.G.

Den oprindelige allokerede goodwill udgør USD 37 mio., som anført i fondsbørsmeddelelse af 21. august 2002. Transaktionen forventes gennemført inden udgangen af februar 2003.

Oasis Outsourcing har hovedkvarter i Florida og tilbyder fleksible vikar- og andre udliciterede personaleløsninger især til mindre virksomheder i USA. Selskabet er blandt nordamerikas førende Professional Employer Organizations.

Group 4 Falck overtog oprindelig OasisOutsourcing som led i købet af Wackenhut Corporation i maj 2002. Salget af Oasis Outsourcing følger Group 4 Falcks strategi om at fokusere på sine kerneaktiviteter inden for sikring. Ved at beholde en ejerandel på 19,9 pct. vil Group 4 Falck kunne opnå sit mål om at fokusere på kerneaktiviteterne og samtidig tage del i det vækstpotentiale, der måtte være i Oasis Outsourcing uden at skulle afsætte yderligere ledelsesmæssige eller økonomiske resourcer.

Group 4 Falck har behandlet Oasis Outsourcing som en ikke-fortsættende aktivitet siden
overtagelsen af Wackenhut. Group 4 Falcks resterende ejerandel på 19,9 pct vil efter gennemførelsen af transaktionen blive behandlet regnskabsmæssigt som andre værdipapirer og kapitalandele i balancen, og værdireguleringerne vil blive indregnet under finansielle indtægter i resultatopgørelsen.

Salget forventes ikke at have nogen indvirkning på Group 4 Falcks fremtidige forretning.

(www.netposten.dk - email: netposten@netposten.dk - tlf.: 33 33 99 26)..

BRANCHENYT
Læs også