USA: Fald i forbrugertiliden og lille vækst i økonomien

Denne uge byder på en række nøgletal fra USA. De vigtigste vil ifølge Sydbank vise fald i amerikansk forbrugertillid og svag vækst i økonomien.

Tirsdag kl. 16.00 bliver den amerikanske forbrugertillid for januar offentliggjort. Sydbank venter, at forbrugertilliden vil falde til ca. 78 fra 80,3 i december, og estimaterne bygger bl.a. på frygt for stigende arbejdsløshed, høje energipriser og større geopolitisk usikkerhed, der givetvis trækker ned i forbrugertilliden. Udsigten til nye finanspolitiske lempelser trækker i modsat retning.

Torsdag eftermiddag får markedet det første estimat på BNP-væksten i USA for fjerde kvartal. Da tallene så at sige er historie, burde de ikke få nævneværdig betydning. Alligevel kan tallene få psykologisk betydning, såfremt væksten nærmer sig nul - især også set i lyset af, at udsigterne for første kvartal ikke er for gode. Samlet set venter Sydbank en behersket vækst på ca. 0,5 pct.

(www.netposten.dk - email: netposten@netposten.dk - tlf.: 33 33 99 26)..

BRANCHENYT
Læs også