Spar Nord reducerer i TDC og Danisco til fordel for Novo og Nordea

Spar Nord vælger i sin modelportefølje at reducere sin markante overvægt i TDC og Danisco efter den seneste tids relative stærke performance. Reduktionen sker til fordel for henholdsvis Novo Nordisk og Nordea.

TDC er siden årsskiftet steget med 11 pct., mens MSCI Europes Telekommunikations indeks er faldet med 5,6 pct. Danisco er i samme tidsrum steget med godt 3 pct., mens MSCI Europe Konsumentvare indeks er faldet 8,2 pct.

Novo Nordisk er siden årsskiftet faldet med 11,5 pct., hvilket skal ses i forhold til et fald for MSCI Europes Healthcare indeks på blot 4,6 pct. Spar Nord anser således kursfaldet som værende en overreaktion på den seneste tids valutakursfald inden for hovedvalutaerne USD, JPY og GBP. Derudover synes den seneste udmelding fra konkurrenten Eli Lilly ikke skræmmende. Sidst men ikke mindst er Novo Nordisk fortsat attraktivt prisfastsat sammenlignet med peer group.

Spar Nord vælger på trods af den relativt pæne performance at øge vægten i Nordea for at nedbringe sin undervægt inden for Finans. Spar Nord vurderer umiddelbart at Nordea rummer større potentiale mht. omkostningsreduktioner samtidig med at tab og hensættelser indtil videre ikke har udgjort et så stort problem som oprindeligt frygtet.

(www.netposten.dk - email: netposten@netposten.dk - tlf.: 33 33 99 26)..

BRANCHENYT
Læs også