TK Dev nedjusterer for 2002/03 - fastholder forventninger 2003/04

TK Development nedjusterer forventningerne til resultatet for årsregnskabet 2002/03 til DKK 20 - 40 mio. efter skat fra 150 - 180 mio. kr.. Baggrunden er primært en forskydning i salg af projekter, herunder et salg af koncernens ejerandel af Field's -projektet samt heraf afledteeffekter. Ledelsen fastholder de hidtidige forventninger til resultatet for regnskabsåret 2003/04 på DKK 200 - 240 mio. efter skat.

Baggrunden for denne nedjustering er primært en forskydning i salg af projekter forårsaget af længere beslutningstid hos investorerne, herunder specielt at der i indeværende regnskabsår var forventet et helt eller delvist salg af koncernens ejerandel af Field´s-projektet hvilket nu kan konstateres ikke vil blive realiseret.

Det manglende salg medfører at koncernens kapitalgrundlag udnyttes fuldt ud i henhold til koncernens balancestyringsmodel, og har resulteret i en prioritering i valg af projekter der skal gennemføres, vurderet ud fra lønsomhed og kapitalbinding. Visse projekter er udskudt med henblik på en optimering, og andre projekter er fravalgt.

Disse afledte forhold påvirker resultatet negativt og bidrager dermed til en nedjustering af resultatforventningerne for indeværende regnskabsår.

Ledelsen fokuserer fortsat på koncernens likviditets- og kapitalbindinger, og de fastlagte principper for balancestyring og gearingsmodel fortsætter uændret med henblik på en reduktion af balancen.

Årsregnskabet 2002/03 med afslutning 31. januar 2003 offentliggøres den 29. april 2003.

Forventningerne til resultatet for regnskabsåret 2003/04 udgør DKK 200 - 240 mio. efter skat hvilket er en fastholdelse af de hidtidigt oplyste forventninger.

Forskydningen af salg af projekter vil også påvirke den samlede aktivitet for året 2003/04, idet koncernens kapitalgrundlag i henhold til balancestyringsmodellen vil være tilnærmelsesvist fuldt udnyttet indtil der er solgt yderligere projekter.

Den beskrevne prioritering i valg af projekter der er foretaget i regnskabsåret 2002/03, vil fortsætte i året 2003/04 således at projekter fortsat vil blive gennemført ud fra vurderet lønsomhed og kapitalbinding. Det betyder samtidig at risici er reduceret og budgetsikkerheden øget for de projekter der vil blive gennemført. Flere af de udskudte projekter fra regnskabsåret 2002/03 der forventes gennemført i regnskabsåret 2003/04, er karakteriseret herved og underbygger dermed ledelsens opfattelse af at der er et sundt fundament for resultatforventningerne for regnskabsåret 2003/04.

(www.netposten.dk - email: netposten@netposten.dk - tlf.: 33 33 99 26)..

Læs også