Garanti Invest pengeinstitutterne overskrider salgsbudget med 50 pct

Danskerne har taget garantiprodukterne til sig. Garanti Invest pengeinstitutterne afslutter salget af de seneste Nokia-relaterede obligationer med et overbevisende salg på 148,5 millioner kroner.

Emissionen overstiger alle forventninger og viser, at der til trods for dårlige tider på aktiemarkedet er en stigende interesse for garantiprodukter. Markedet for garantiprodukter har længe været stort i udlandet, men først i de senere år har danskerne fået øjnene op for muligheden for at kombinere en spændende aktieinvestering med en hovedstolsgaranti i form af en sikker obligation.

Det særlige ved netop disse STABIL obligationer er, Nokia aktien ikke behøver at stige for at investor får et højt afkast. Obligationerne klarer sig faktisk bedst i et roligt og stabilt marked uden de store kursudsving.

Salget af STABIL obligationerne fordeler sig på 109 mio. kr. i Basis obligationen og 39.5 mio. kr. i Super obligationen. Udgangsrenterne er i henhold til prospektet fastsat til 80 pct. for Basis og 109 pct. for Super obligationen. Startværdien for Nokia aktien fastsættes den 3. februar 2003 og obligationerne noteres på Københavns Fondsbørs fra 3. februar. Uanset udviklingen i aktien vil obligationerne som minimum blive indfriet til kurs 100 ved udløb den 7. februar 2005.

Garanti Invest er et samarbejde mellem en kreds af lokale danske pengeinstitutter. I fællesskab udvikles og formidles garantiprodukter, som er nye spændende investeringsmuligheder med garanti mod store kurstab. Siden 1998 har vi tilbudt i alt 18 indekserede obligationer, som er obligationer knyttede til udviklingen i aktier, råvarer eller valuta. Fælles for obligationerne er en hovedstolsgaranti, hvor tabsrisikoen er begrænset. Samlet tegningssum overstiger 1,9 mia. kr. Formidler af obligationsudstedelser er Danske Andelskassers Bank A/S.

(www.netposten.dk - email: netposten@netposten.dk - tlf.: 33 33 99 26)..

Læs også