FDA godkender Genmabs ind-ansøgning

Genmab A/S offentliggjorde i dag, at FDA i USA har godkendt firmaets IND-ansøgning om at et igangværende fase II-studie med HuMax-IL15 kan påbegyndes på afprøvningssteder i USA til behandling af leddegigt, fremgik det onsdag af en fondsbørsmeddelelse.

I slutningen af 2002 iværksatte Genmab dette fase II-studie i Europa med HuMax-IL15 til behandling af leddegigt.

Studiet bliver en dobbeltblind, placebokontrolleret flerdosisafprøvning på patienter med aktiv leddegigt, som tidligere ikke har haft tilstrækkelig gavn af et eller flere sygdomsmodificerende antireumatiske lægemidler (DMARD'er). Patienterne modtager doser på 40 mg, 80 mg, 160 mg eller 280 mg HuMax-IL15 eller placebo en gang om ugen i 12 uger og følges i 12 uger efter den sidste dosisindgivelse.

Formålet med studiet er at påvise en positiv effekt af behandlingen, målt ud fra branchens anerkendte ACR-score, og behandlingens sikkerhed.

(www.netposten.dk - email: netposten@netposten.dk - tlf.: 33 33 99 26)..

BRANCHENYT
Læs også