NeuroSearch deltager i styrkelsen af Sophion Bioscience's kapitalgrundlag

Sophion Bioscience A/S (Sophion) har gennemført sin anden kapitaludvidelse på op til 35,1 mio. kr. med henblik på at sikre den fornødne kapital til at færdigudvikle sit ion-kanal screeningssystem, som forventes markedsført i efteråret 2003.

NeuroSearch har deltaget i kapitaludvidelsen med op til 5 mio. kr. og vil herefter eje 21,4 pct. af aktierne i selskabet.

Sophion blev etableret for to et halvt år siden, hvor NeuroSearch overførte rettigheder og know-how inden for teknologi til højhastighedsmåling af nye lægemiddelkandidaters virkning på ion-kanaler. Denne teknologi kan anvendes bredt inden for lægemiddelforskningen og vil resultere i en hurtigere karakterisering af nye lovende lægemiddel-kandidater.

NeuroSearch har, udover sit medejerskab, en licensaftale med Sophion, hvorved NeuroSearch er sikret adgang til de færdigudviklede teknologier på aftalte vilkår.

(www.netposten.dk - email: netposten@netposten.dk - tlf.: 33 33 99 26)..

BRANCHENYT
Læs også